Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

http://cmp-manual.wbs.cz/-_grafika_webu_-/top_line.jpgDOPLŇKY / ŠKÁLY / INTRACEREBRÁLNÍ KRVÁCENÍ
 
 Spot Sign Score  (dle Delgado Almandoz)
  Počet spot signs
   1-2
    ≥ 3
 
1
2
  Maximální axiální velikost
   1-4 mm
   ≥ 5 mm


0
1

   Maximální denzita
   
20-179 HU
    ≥ 180 HU

0
1
 
 Definice spot sign (extravazát při kontrastním CT vyšetření)
 • ≥ 1  ložisko kontrastní látky uvnitř hematomu
 • denzita ≥ 120 HU
 • ložisko nesouvisí s okolními cévními strukturami
 • jakákoliv velikost i tvar
 
 • spot sign score je nezávislým prediktorem mortality a špatného výsledného stavu ve 3 měsících 
  • mortalita spot sign score 2 ~ 30%,  3 ~ 50-70%,  4 ~ 70-90%,  5 ~ 100%)
 • přítomnost spot sign zvyšuje pravděpodobnost progrese hematomu v následujících hodinách [Havsteen, 2014]   [Sorimachi, 2013]

  
Vlevo ukázky spot signs, vpravo vstupní a kontrolní CT u pacienta s ICH a pozitivním spot sign (skóre 3)


CT angiografie - Spot Sign Score 1, pacient s ICH při antikoagulační terapii (stupní INR 3)

 

 

 

 

 

 

TIMI
Thrombolysis In Myocardial Infarction bleeding classification
1. Závažné krvácení (major bleeding)
Klinicky zjevné krvácení (nebo prokázané retroperitoneální či intrakraniální krvácení) spojené s poklesem hemoglobinu  > 50g/l nebo hematokritu > 15%
2. Mírné krvácení (minor bleeding):
Klinicky zjevné krvácení spojené s poklesem hemoglobinu o 30-50g/l nebo hematokritu o 9-15%
3. Non-TIMI
Nesplňuje ani 1) ani 2)
4. Žádné krvácení

 

→  HAS-BLED score kalkulátor
 
HAS-BLED score
Hypertension hypertenze (TKs ≥ 160mmHg) 1
Abnormal abnormální jaterní/renální funkce* 1-2
Stroke předchozí CMP 1
Bleeding
krvácivé projevy
1
Labile INR kolísající INR 1
Elderly věk ≥ 65 let 1
Drugs léky a alkohol** 1-2
*    abnormální hepatální funkce - ALT/AST >3x norma, bili > 2x norma
     abnormální ledvinné funkce - hemodialýza nebo Cr> 200umol/l
**  antiagregace, NSAF
 
HAS-BLED score
Pisters et al
roční riziko ICH
Lip et al
roční riziko ICH
0 1.1% 0.9%
1 1% 3.4%
2 1.9% 4.1%
3 3.7% 5.8%
4 8.7% 8.9%
5 12.5% 9.1 %
pro vyšší skóre není dostatek dat
 
Skóre ≥ 3 je spojeno s vyšším rizikem závažných krvácení, jsou vhodné častější kontroly a větší opatrnost při indikaci antikoagulační terapie.
 
Kromě HAS-BLED jsou i další škály určené k odhadu rizika krvácení:
 
 
Lip GYH, Frison L, Halperin JL, et al. Comparative validation of a novel risk score for predicting bleeding risk in anticoagulated patients with atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 2011; 57:173-80.
image Hohnloser S. Stroke prevention versus bleeding risk in atrial fibrillation. A clinical dilemma. J Am Coll Cardiol 2011; 57:181-183.

 

ICH score (0-6 bodů)
13-15
5-12
3-4
 
0
1
2
Objem hematomu ≥ 30 ml
1
Nitrokomorové krvácení
1
Infratentoriální krvácení
1
Věk ≥ 80 let
1
30 denní mortalita s ohledem na ICH skóre  [Hemphill J C et al.: The ICH Score]
 • 0 = 0%
 • 1 = 13%
 • 2 = 26%
 • 3 = 72%
 • 4 = 97%
 • 5 = 100%
 • 6 = 100%
 
Výpočet objemu hematomu
 objem  v ml (cm3) ≈ A x B x C /2
 A, B - viz obrázek (cm)
 C = počet řez, na kterých je hematom zachycen x šířka řezu nebo změřit na rekonstrukci sagitálních řezů (2D nástroje v TOMOCONu)
 
Spetzler-Martin AVM grading  scale
(1-5 b.)
 
 skóre
  Velikost nidu  
malý (< 3 cm)
střední (3-6 cm)
velký (> 6 cm)
 
1
2
3
Elokventnost okolní tkáně
non-elokventní
elokventní
 
0
1
 Venózní drenáž
povrchová
hluboká
 
0
1
 
Spetzler-Martin gr. 2 (elokventní oblast, nidus<3cm, drenáž do sinus sagittalis superior a sinus rectus)

 

 

TOPlist