Fibrinolytika, antifibrinolytika, hemostyptika
 
0.9 mg/kg, bolus 10%, celkem max. 100mg
ACTILYSE i.v.  0,9 mg/kg - 10% inj. bolus, zbytek hod infuse
 • krvácení, angioedém, bronchospasmus, hypotenze
 • arytmie, nauzea, zvracení
DICYNONE (etamsylat, amp/250mg)
DICYNONE 1-2 amp inj.i.v. á 6-8 h 1-1-1-1  (ev. 2-2-2-2)
 • I: prevence a léčba předoperačního, operačního a pooperačního vlásečnicového krvácení
 • syntetická látka s antihemorhagickým a angioprotektivním účinkem
 • ovlivňuje počáteční fázi zástavy krvácení (interakcí endotelu a trombocytů) - zvýšením adhezivity destiček a úpravou kapilární rezistence snižuje dobu krvácení a krevní ztráty
 • nemá vazokonstrikční účinek, neovlivňuje fibrinolýzu ani aktivitu plazmatických koagulačních faktorů
 • KI: akutní porfyrie, bronchiální astma, přecitlivělost na léčivou látku nebo na sulfity
 • NÚ: hypotenze
EXACYL inj. i.v. (5 min) 10ml (2mp/1g) á 8h
EXACYL inj i.v. (5 min)
15-30mg/kg bolus
pak kont.
EXACYL 1 amp/50 ml FR (1ml=10mg) injektomatem i.v.
0,1 ml/kg/h
 • I: při závažném krvácení během trombolýzy
 • redukce dávky při renální insuficienci
  • kreatinin/S 120-150 μmol/l: 10 mg/kg  2xd
  • kreatinin/S 250-500 μmol/l:10 mg/kg 1xd
  • kreatinin/S > 500 μmol/l: 10 mg/kg 1xd
 
REMESTYP (terlipressin, amp/10ml/1 mg)
max 2mg/4hod
REMESTYP 1-2 mg inj. i.v.   á  4-6 h
1-1-1-1-1-1
 Diuretika
 
ALDACTONE 1amp (200mg) inj. i.v. 1amp
 • u sekundárního hyperaldosteronizmu při těžkých chronických onemocněních jater s otoky a ascitem
 • u sekundárního hyperaldosteronizmu při chronických dekompenzovaných srdečních onemocněních s otoky (pokud není možné perorální podávání antagonistů aldosteronu a podávání jiných diuretik není dostatečné)
 
 
FUROSEMID (furosemid, amp/2ml/20mg)
FUROSEMID FORTE  (furosemid, amp/10ml/125mg)
FUROSEMID inj i.v. 20-80 mg bolus
FUROSEMID 20ml/250mg /FR 50ml (1m=5mg) injektomatem i.v.
0,2-4 ml/hod
(1-20 mg/h)
   
 Sedativa a analgetika
   
DIPIDOLOR (piritramid, amp/2ml/15mg)
DIPIDOLOR inj. s.c , i.m. 15-30 mg
DIPIDOLOR amp i..v pomalu 10 min 7,5-22,5 mg
DIPIDOLOR 3amp/50 ml FR  injektomatem i.v. (1ml=1mg) 1-5 ml/h
 • silné a velmi silné pooperační a neoplastické bolesti, u nichž jsou indikovány opioidy
 • musí být dostupný naloxon, vzhledem k dlouhému trvání účinku může být nutné opakované podání antagonisty.
 • možný poklesu krevního tlaku
DOLSIN (pethidin, amp/1mg/50mg   nebo 2ml/100mg)
max dennní dávka 200mg s.c., im  150 mg i.v.
DOLSIN inj s.c. , i.m.
25-100 mg á 8h
(0,5-2ml)
DOLSIN inj i.v. pomalu
25-50 mg á 8h
(0,5-1ml)
 
DORMICUM (midazolam, amp/5mg)  
DORMICUM amp/5mg  inj.  i.v. 
1-5 mg bolus (20s)
DORMICUM 10 amp (50mg)/50 ml FR injektomatem i.v.     (1ml=1mg)
obvykle 1-4 ml/hod
  0,03-0,2 ml/kg/h
(0,03-0,2 mg/kg/h)
 • nedostatečná funkce jater snižuje clearance i.v. podávaného midazolamu a účinky mohou být zesílené a mohou trvat déle
 • nesmí být používán k sedaci se zachovaným vědomím u pacientů se závažným respiračním selháváním či s akutní dechovou depresí
 • midazolam je metabolizován prostřednictvím CYP3A4
MORFIN 1% (1ml/10mg) inj. s.c., i.m. 1-2 ml bolus
MORFIN 1% (1ml/10mg) inj  i.v. pomalu 5 min (1/2 dávka) 0,5 ml (5mg) bolus
MORFIN 1%  5 amp/50 ml FR injektomatem i.v. (1ml=1mg) 0-4 ml/h 
 
 
NALOXONE (naloxone, amp/1ml/0,4mg)
max. dávka 10mg
NALOXON inj  i.v.  - rušení opioidní anestesie
á  0,5-1ml
(0.2-0.4 mg)
NALOXON inj  i.v. , i.m. - při intoxikaci
 2-10ml
(0,8-4mg) 
   
NALBUPHINE inj. i.v.  , i.m., s.c. 0,1-0,3 mg/kg  á 6h
(max 20mg)
 • ke krátkodobé léčbě středně silných a silných bolestí
 • může být také používán pro před- a pooperační analgezii
 • opatrnost u pacientů s jaterním/ledvinným onemocněním
 
PROPOFOL  (propofol , amp/20ml/200 mg)
PROPOFOL 1% (1ml=10mg) inj i.v bolus 1-3 ml
(10-30mg)
PROPOFOL 1% neředěný  (1ml=10mg)  injektomatem i.v.
0,03-0,4 ml/kg/hod
(0.3-4 mg/kg/h)
 • poločas 7-14min
 • pokud dostává pacient současně jiné tukové emulze i.v., je nutné přihlédnout i k 0,1 g tuku, které je obsaženo v 1ml Propofolu 1%
 • podobně jako u jiných tukových emulzí, infúze jedním infúzním setem nesmí trvat déle než 12 hodin
 

SUFENTA (sufentanyl, amp/2ml/10ug)
0,3-3 ug/kg,  bolus 0,5 ug/kg
 
SUFENTA 2 ml (10ug)  inj i.v.       (0,5 ug/kg - účinek  50 min) bolus 1-4 ml 
(5-20 ug) á 6h
SUFENTA 10amp (100ug) /50 ml FR  injektomatem i.v.    (ml=2ug) 0,15-0,5 ml/kg/h
   
 
SUFENTA F 5ml/250ug/ 50ml FR (1ml=5ug) inj i.v.
1-2 ml bolus
SUFENTA F 5ml/250ug/ 50ml FR (1ml=5ug) injektomatem i.v.
0,06-0,6 ml/kg/h

 

  morfin fentanyl propofol midazolam
Nástup účinku (min) 2-5 < 1 < 1 1,5-5
Peak (min) 15 5 < 1 20-60
Poločas 2h 3-4h 3-12h 3h
Trvání účinku 1h 30-60min 3-10 min 2-6h
Prolongovaný efekt  při opakovaném podání ano ano ano ano
KV účinky ++ + ++ +
Forma podání i.v. bolus i.v. bolus i.v. bolus
kont. infuse
i.v. bolus
kont. infuse
Redukce dávky při hepatopatii + + - +
Redukce dávky při renální
insuficienci
+ + - +
         
 Různé
 
ACC (acetylcystein, 600mg tbl., 300mg/3ml  amp)
ACC long 600 mg tbl.
24 a 12 h před AG
12 a 24h po AG
ACC injekt amp 300mg  inj. i.v. přidat do 500ml FR (v rámci hydratace) 24 a 12 h před AG
12 a 24h po AG
 • u CHRI před podáním k.l. - prevence CIN
 • význam podávání acetylcysteinu v prevenci CIN je ale sporný
Resuscitace  
ADRENALIN 1ml/1mg  inj. iv. 0,5-1 mg á 5 min
ADRENALIN intratracheálně  
Anafylaxe  
ADRENALIN 0,2 - 0,5 ml s.c nebo i.m.
i.m je rychlejší, lze opakovat á 10-15 minut do ústupu projevů alergie
0,2-0,5 ml (max. 1ml)
ADRENALIN 0,5 ml/100 ml FR (1ml=5ug) i.v. inj.
pro i.v. podání je ředění nezbytné
1-4ml i.v. bolusově
(5-20 ug i.v.)

0,2-0,8 ml/min kont.
 • pacient léčený i.v. adrenalinem musí být monitorován → vysoké riziko oběhových komplikací (komorové tachykardie apod.)
AMBROBENE amp. inj.  i.v. 1-1-1
 • u akutní a chronické bronchopneumopatie s obtížnou eliminací sekretu
 • preventivně v pre- a postoperačním období v chirurgii a traumatologii
 • u plicní atelektázy
BUSCOPAN (1ml/amp/20mg)
BUSCOPAN 1-2 amp/100ml FR i.v. inf 30 min
1-1-1
   
DILCEREN (nimodipin,  amp/50ml/10mg) 
NIMOTOP S (nimodipin , 30 mg tbl.)
NIMOTOP S tbl. 30mg  á 4 h 1-1-1-1-1-1
 • prevence vazospazmů, celkem 21 dní
 • není prokázána vyšší účinnost parenterálního podání
 • ev. p.o. forma navazuje parenterální podání
DILCEREN amp/50ml/10mg   1-2 mg/h 5-10 ml/h
 •   parenterální podání  není FDA doporučeno pro zvýšené riziko úmrtí
 • první 2 hodiny 1 mg/hod iv. (5ml/h) (  hypotenze, tachykardie), pokud dobrá tolerance zvýšit na 2 mg/hod (10 ml/h)
 • při trvající hypotenzi kombinovat s vazopresory
DITHIADEN (bisulepin, amp/2ml/1mg)
DITHIADEN 1 amp inj i.v.  
 • např. akutní premedikace před podáním jodové KL
 • alergická reakce
 • laryngospazmus a otok jazyk po TL
PROTHAZIN (prometazin, 1 amp/25mg)
PROTHAZIN 1 amp/25mg  i.v.  
 • např. akutní premedikace před podáním jodové KL
 • alergická reakce
 • laryngospazmus a otok jazyk po TL
SOLU-MEDROL 62,5 - 125 mg i.v inj.  
 • např. akutní premedikace před podáním jodové KL
 • alergická reakce
 • laryngospazmus a otok jazyk po TL
SYNTOPHYLLIN (aminophllin, amp/10ml240mg)
max. jednotlivá dávka je 500 mg, max. 1500mg/den
SYNTOPHYLLIN  amp/100 ml FR inf 30 min á 8 h 1-1-1
SYNTOPHYLLIN  2amp/50 ml FR (1ml=4,8 mg) injektomatem i.v.  
                            dospělí kuřáci 16 - 50 let  
                            dospělí nekuřáci 16 - 50 let  
                            cor pulmonale, srdečním selháním  

0,7 mg/kg/h
0,4 mg/kg/h
0,2 mg/kg/h

 • astma bronchiale,  CHOPN, bronchospazmus
 • monitorace hladin teofylinu (10-15mg/l)
THIABENE (thiamin, amp/2ml/100mg)
THIABENE  amp inj i.v.
1-0-0
 
 
BERODUAL (ipratropin+fenoterol)
BERODUAL 2 ml + 3 ml FR nebulizace á 8h
1-1-1
Parenterální výživa
   
ALL IN ONE (EVA Parenteral Nutrition Container) 2000 ml i.v. kont.
84ml/h
   
CLINIMIX 2000 ml+ 50 jj HMR+ 50 ml KCl 7.5%  kontinuálně i.v.
84 ml/h
CLINIMIX 2000 ml+ 40 jj HMR+40 ml KCl 7.5%+ CLINOLEIC 250 ml  kontinuálně i.v.
84 ml/h
   
NUTRIFLEX peri 2000ml+40jj HMR+50 ml KCl 7.5%pumpou kont. 84 ml/h
 
   

 

TOPlist