• různé způsoby měření vedou k rozdílným hodnotám stupně karotické stenózy
 • nejčastěji používané způsoby měření jsou dle studií NASCET a ECST
 • preferovaným způsobem je NASCET
Stenóza
dle NASCET
Stenóza
dle ECST
30 50
40 70
50 75
60 80
70 85
80 91
90 97
 • CTAG umožňuje měřit plošnou redukci lumen na zdrojových snímcích nebo stupeň stenózy na rekonstrukcích
 • ačkoli tyto způsoby měření mohou více odpovídat stupni aterosklerotického postižení, nejsou tyto způsoby prakticky využitelné pro indikaci karotické endarterektomie (níže je uvedena přibližná korelace měření průřezu a plochy stenózy)
 • typickým příkladem, kdy různé metody určí zcela jinou stenózu je cirkulární stenóza (r = 3mm, R = 6mm)
 • dle NASCET nedochází k redukci lumen tepny v místě stenózy oproti distální ACI a je tedy prakticky bez stenózy
 • dle ECST dochází asi k 50% redukci lumen tepny v místě stenózy
 • v případě hodnocení stupně stenózy dle plošné redukce je stenóza 75%

stenóza % = 1 - ( r2 / R2) x 100

Aby CT-angiografie odpovídala měření dle NASCET, je postup při měření následující:

 • stenóza je měřena primárně na zdrojových snímcích
 • upravit okno (width/level) 
 • najít řez, kde je tepna nejvíce zúžená
 • vybrat rovinu, v které je tepna nejvíce zúžena a změřít její průměr
 • změřít průměr tepny za bulbem v místě, kde již nedochází k fyziologické změně průměru tepny
 • stupeň stenózy dle NASCET je určen z těchto dvou čísel, tedy v případě průměru tepny v místě zúžení 2mm a průměru tepny za bulbem 8mm, je stupeň stenózy  1-2/8 x 100 = 75%
Stenóza ACI 71 % dle NASCET  (1-1.45/5.03 x 100)


Stenóza ACI 58% dle NASCET  (1-2.44.01/5.77 x 100)

 • jiné metody měření stupně stenózy je možné používat, ale je potřeba vždy dokumentovat, jak byl stupeň stenózy vypočten. Tyto pomocné metody měření stupně stenózy byl ale neměly sloužit jako kritérium pro indikaci karotické endarterektomie (výsledky studií lze vztahovat pouze k měření dle NASCET).
TOPlist