Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP / RIZIKOVÉ FAKTORY
Kouření
Aktualizace 13.03.2018
 

 

 

AHA/ASA Guidelines 2018
 • kuřáci s TIA/iCMP by měli s kouřením přestat (I/C-EO)
 • pacienti s TIA/iCMP by měli být poučeni o nevhodnosti pasivního (environmentálního) kouření (IIa/B)
 • zvážit nasazení vareniclinu  za hospitalizace (IIb/B-R
 • poradny a nikotinové náhražky jsou užitečné při odvykání kouření (I/A)

 

 • kouření cigaret i pasivní kouření jsou nezávislým rizikovým faktorem ischemického iktu a zvyšuje riziko ischemického iktu 1,5—2x    [Peters, 2013]
  • závilost na počtu vykouřených cigaret a přítomnosti hypertenze
  • riziko iktu je dvojnásobné u silných kuřáků proti mírným kuřákům (< 20/d)
 • riziko je při abstinencí reverzibilní
  • snížení rizika za 2-4 roky abstinence, za 5 let je riziko bývalých kuřáků shodné s nekuřáky
  • k rychlejšímu poklesu rizika dochází dříve u lehčích kuřáků (<20 cigaret/d)
  • nezbytné vynechat jakékoli kouření (např. i přechod na dýmku, pasivní kouření)
   Negativní účinky kouření na kardiovaskulární systém
 • potencuje ztluštění arteriální cévní stěny
 • akceleruje progresi aterosklerózy
 • zvyšuje krevní srážlivost
 • zvyšuje krevní viskozitu a hladinu fibrinogenu
 • podporuje agregaci destiček
 • zvyšuje TK
 • snižuje hladinu HDL
 • zvyšuje hematokrit
 • kuřáctví je zařazeno jako nemoc (dg. F-17 drogová závislost) 
 • závislost na nikotinu vzniká velmi rychle, složka psychosociální zpočátku převažuje nad složkou toxikomanickou (fyzická závislost), která začne převládat až po určité době. Závislost psychosociální se projevuje potřebou mít v ruce cigaretu, hrát si s ní, manipulovat s ní. Jedná se tedy o závislost na cigaretě jako na předmětu bez ohledu na účinky látky. S odstupem přibližně dvou let se přidává závislost fyzická, která se projeví až u 80 % pravidelných kuřáků. Kouřením se totiž zvyšuje počet tzv. nikotinových receptorů. Nakonec už kuřák nekouří proto, aby mu bylo lépe, ale proto, aby se přestal cítit hůře. Ty pak reagují na nedostatek nikotinu a způsobují abstinenční příznaky v situaci, kdy se kuřák se svojí neřestí rozhodne skoncovat
 • k abstinenčním příznakům patří: neklid, podrážděnost, závratě, bolesti hlavy, křeče, nespavost, nevolnost, hlad, neodolatelná touha po cigaretě, špatné soustředění, třes, závratě, bolesti hlavy. Nejhorší bývají zpravidla první tři týdny, v průměru však tyto příznaky trvají tři týdny až tři měsíce. Důležité je však zdůraznit, že dříve či později abstinenční příznaky ustanou.
 • Rakovina - nádory plicní, v ústní dutině, nádory slinivky břišní, děložního čípku, ledvin a močového měchýře, střev a konečníku.
 • Srdečně - cévní systém - urychluje rozvoj aterosklerózy (kornatění tepen). Důsledkem jsou mozkové cévní příhody a srdeční infarkty. U rakoviny platí - vyšší množství  vykouřených cigaret = vyšší pravděpodobnost získání. U cév tomu tak není. Zde  platí: i jedna cigareta denně, aby se cévy (především tepny) poškodily. Proto jsou pasivní kuřáci více poškozováni cévním poškozením než nádory.  
 • Kůže -  vliv na drobné tepénky kůže, čímž podstatně urychluje zevní projevy jejího stárnutí
 • Těhotenství - velmi negativní vliv na vyvíjející se plod v děloze, zvyšuje se  pravděpodobnost potratu, nižší porodní hmotnosti dítěte, narození dítěte s vrozenými vývojovými vadami.
 • Ohrožení dětí - tabákový kouř je mimo jiné také jednou z příčin syndromu náhlého úmrtí kojenců, zvyšuje u dětí riziko zápalu plic a zánětů středního ucha,  zvyšuje u dětí riziko vzplanutí astmatu a astmatického záchvatu
 • Ostatní nemoci - mezi další nemoci a poruchy, které kuřáci obvykle mívají, můžeme zařadit: vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku, dřívější rozvoj šedého zákalu, poruchu potence a plodnosti u mužů, menstruační obtíže či neplodnost u žen, psychosomatické poruchy, zhoršení chronických onemocnění
 
 • během kuřácké periody dochází ke zvyšování počtu nikotinových receptorů v mozku, které již nikdy nezmizí lidé, kteří již byli na nikotinu někdy závislí, nemohou být do budoucna pouze příležitostnými kuřáky
 • stadia odvykání
  • zvažování možnosti přestat
  • rozhodnutí se
  • zahájení odvykání
  • vytrvání v abstinenci / návrat závislosti
 Různé metody odvykání a jejich úspěšnost
 • poradny pro odvykání kouření + farmakoterapie (až 50% úspěšnost)
 • sebeodvykání, behaviorální terapie (25%)
 • hypnóza, akupunktura (kolem 5%)
 
 Režimová opatření během odvykání
 • zhodnocení předešlých zkušeností a poučení se z nich (Co pomohlo? Co selhalo?)
 • stanovit den D, od tohoto dne naprostá abstinence
 • identifikovat spouštěče – negativní emoce, společnost kuřáků, alkohol, časový stres, touha po tabáku - připravit si náhradní řešení jejich překonání bez cigarety
 • nepít v počátcích odvykání alkohol, kávu, odstranit z okolí tabákové výrobky, popelníky, zapalovače, nezdržovat se v zakouřeném prostředí)
 • podpora přátel a rodiny
 • farmakoterapie (adekvátní druh, dávka) - vhodná pro ty, kteří kouří více než 10 cigaret denně a zapalují si první cigaretu do hodiny od probuzení
 Farmakoterapie
 • základem je vareniklin, ve studiích byl účinnějších než bupropion
 • bupropion je navíc KI u pacientů se záchvaty
 • vareniclin dokáže nikotinu zablokovat přístup k receptorům, a tím pádem i zamezit vyvolání příjemného pocitu z kouření cigarety  cigareta tak při užívání přípravku Champix nevyvolá příjemné pocity
 • dále pomáhá zmírňovat abstinenční příznaky tím, že aktivuje uvolnění menšího množství dopaminu
 • dávkování
  • 3 dny 1 x 0,5mg 
  • 4 dny 2 x 0.5mg
  • 11 týdnů 2 x 1mg
  • léčba musí trvat minimálně 12 týdnů
 • šance přestat kouřit je 3x vyšší než bez léku a NTN
 
 Nikotinové připravky (náplast, žvýkačka)
 • přípravky s obsahem nikotinu (NTN) potlačují abstinenční příznaky
 • nikotin sám o sobě také škodí, jsou alespoň odstraněny kancerogeny a další jedy, které by se dostávaly do těla pomocí kouření tabáku

 Bupropion (WELBUTRIN SR) 150mg tbl. 

 • antidepresivum indikované pro léčbu závislosti na tabáku u pacientů bez deprese
 • začít užívat 1-2 týdny před dnem D
  • první 3 dny 1x 150 mg
  • po 3 dnech 2x150mg
  • léčba trvá 8-12 týdnů (ev. i  více)
 • bupropion je u silných kuřáků vhodné kombinovat s některou z forem NTN
  • NTN ovšem ale až počínaje dnem D
 • při kombinaci bupropionu s NTN je šance přestat kouřit 2x vyšší než bez léku a náhrady nikotinu
→  Centra pro odvykání kouření
 
Centra pro odvykání kouření
1.interní kardioangiologická klinika (1.IKAK)
FN U Svaté Anny v Brně, Pekařská 53 , 656 91 Brno
tel.: 543 182 391

Centra pro léčbu závislosti na tabáku - Brno
Klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Fakultní nemocnice Brno - Bohunice , Jihlavská 20 , 625 00 Brno
tel.: 532 233 198

Interní kardiologická klinika
Fakultní nemocnice Brno Bohunice, Jihlavská 20  625 00 Brno
tel.: 532 233173, 2 

Masarykův onkologický ústav
Bakešův pavilon, Žlutý Kopec 7, 656 53 Brno
tel.: 543 134 303
TOPlist