ETIOPATOGENEZE iCMP / NEZÁNĚTLIVÉ VASKULOPATIE
Reverzibilní cerebrální vasokonstrikční syndrom (RCVS)     (Call-Flemmingův syndrom)
Aktualizace 27.3.2018
 
 • při RCVS dochází ke spontánnímu rozvoji vasospasmů mozkových tepen
 • postihuje všechny věkové skupiny, častěji ženy
 • může v různém rozsahu trvat i několik  týdnů až měsíců, ataky se mohou opakovat
 • vazba na některé stavy (sekundární RCVS):
  • užití vasoaktivních látek (SSRI, kanabinoidy, extáze, kokain, amfetamin)
  • nekontrolovaná hypertenze
  • endokrinní poruchy
  • imunosupresiva
  • pokud dojde k rozvoji po porodu, je označována synonymem poporodní cerebrální angiopatie nebo poporodní angiitida
   • obvykle několik dnů až týdnů po porodu, který je obvykel nekomplikovaný
 
 • někdy probíhá asymptomaticky
 • časté jsou bolesti hlavy , fluktuující, často dramatické charakteru thunderclap (velmi rychlý a prudký nástup může imitovat SAK)
 • může být i fotosenzitivita, zmatenost
 • komplikace RCVS
  • TIA/ ischemická CMP (často po předchozích 3-4 denních bolestech hlavy)
  • epi záchvaty
  • ICH a SAK
 
 • MR mozku
  • hyperintenzity v T2/FLAIR - často frontálně (40-50%), periventrikulárně a na rozhraní jednotlivých povodí 
  • maximum změn kolem 3.týdne [Chen, 2018]
  • změny mohou být i reverzibilní
 • angiografie (CTA/DSA)  
  • multifokální segmentální zúžení mozkových tepen
  • proměnlivý nález
  • často kompletní regrese v řádu týdnů až měsíců
 • TCCD - detekce a monitorace vazospazmů
  • zvýšené PI a RI
 • likvor v normě
 • odběry na vaskulitidy jsou v normě  
 • při atypickém průběhu a podezření na PACNS doplnit mozkovou biopsii
 
 • vaskulitidy (především PACNS)
  • reverzibilní vasokonstrikční syndrom je pravděpodobně zodpovědný za řadu tzv benigních primárních vaskulitid CNS (BACNS)
 • vasospasmy při SAK

 
 • blokátory kalciových kanálů (nimodipin, verapamil) vedou k dilataci tepen
  • mohou uvolnit spasmus a vést k úlevě od bolestí, mohou fungovat i preventivně
  • lze podat po. i iv.
 • symptomatická terapie bolestí hlavy
 • korekce TK
 • efekt kortikoidů není prokázán, spíše se nedoporučují
verapamil  
ISOPTIN, LEKOPTIN, VERAPAMIL
160-240 mg/d
nimodipin
4-6x60 mg
po dobu 4-12 týdnů
 
 
 
Duros et al. The clinical and radiological spectrum of reversible cerebral vasoconstriction syndrome. A prospective series of 67 patients. Brain (2007) 130 (12): 3091-3101.
TOPlist