ETIOPATOGENEZE iCMP / NEZÁNĚTLIVÉ VASKULOPATIE
Reverzibilní cerebrální vasokonstrikční syndrom
(Call-Flemmingův syndrom)

 • při RCVS dochází ke spontánnímu rozvoji vasospasmů mozkových tepen
 • může v různém rozsahu trvat i několik  týdnů až měsíců, ataky se mohou opakovat
 • vazba na některé stavy:
  • SSRI
  • nekontrolovaná hypertenze
  • endokrinní poruchy
  • neurochirurgické výkony
  • pokud dojde k rozvoji po porudu, je označována synonymem poporodní cerebrální angiopatie nebo poporodní angiitida
   • obvykle několik dnů až týdnů po porodu, který je obvykel nekomplikovaný
 
 • často probíhá asymptomaticky
 • bolesti hlavy , fluktuující, často dramatické charakteru thunderclap (může imitovat SAK)
 • může být fotosenzitivita
 • TIA/ ischemická CMP (často po předchozích 3-4 denních bolestech hlavy)
 
 • MR mozku
  • hyperintenzity v T2/FLAIR - typicky rozhraní jednotlivých povodí 
  • změny mohou být i reverzibilní
 • angiografie (CTA/DSA)  
  • multifokální segmentální zúžení mozkových tepen
  • proměnlivý nález
  • často kompletní regrese v řádu týdnů až měsíců
 • likvor v normě
 • odběry na vaskulitidy jsou v normě  
 • při atypickém průběhu a podezření na PACNS doplnit mozkovou biopsii
 
 • vaskulitidy (především PACNS)
  • reverzibilní vasokonstrikční syndrom je pravděpodobně zodpovědný za řadu tzv benigních primárních vaskulitid CNS (BACNS)
 • vasospasmy po SAK

 
 • blokátory kalciových kanálů (nimodipin, verapamil) vedou k dilataci tepen
  • mohou uvolnit spasmus a vést k úlevě od bolestí, mohou fungovat i preventivně
 • někdy jsou doporučovány i kortikoidy
verapamil  
ISOPTIN, LEKOPTIN, VERAPAMIL
160-240 mg/d
nimodipin
4-6x60 mg
po dobu 4-12 týdnů
 
 
 
Duros et al. The clinical and radiological spectrum of reversible cerebral vasoconstriction syndrome. A prospective series of 67 patients. Brain (2007) 130 (12): 3091-3101.
TOPlist