http://www.soc-bdr.org/rds/authors/unit_tables_conversions_and_genetic_dictionaries/e5184/e5196/index_en.html

 

http://www.mdcalc.com/sodium-correction-for-hyperglycemia/

 
  Výpočet deficitu H2O

kg


mmol/l
Vypočtené množství vody v těle
litrů
Deficit vody
litrů
  Výpočet deficitu Na+ 

mmol/l

mmol

Změna S-Na celkem
mmol/l/24h

Infúze rychlostí
ml/h po dobu
hodin
  Vypočtená osmolalita 

mmol/l

mmol/l

mmol/l
 
 
  Výpočet střední rychlosti, PI a RIcm/s

There was an error computing this field.

There was an error computing this field.
 

 

odhad clearance cr
  Odhad creatininové clearance podle Cockrofta a Gaulta 

kg


roků

umol/l

Odhadovaná ClCr
ml/s
There was an error computing this field.

 

 

  • Renální clearance endogenního kreatininu je definována jako poměr odpadu kreatininu do moči (tj. součinu diurézy a koncentrace kreatininu v moči) ku sérové koncentraci kreatininu. Stanovení odpadu kreatininu je náročné, zdlouhavé a je často zatížené chybou. Nahrazuje se proto odhadem
  • Vzhledem k tomu, že se kreatinin u člověka dále nemetabolizuje, musí jeho ztráty do moči být stejné, jako je jeho produkce. Rychlost tvorby kreatininu je téměř konstatní a závisí prakticky jen na celkové hmotnosti kosterního svalstva. Lze ji proto odhadnout pomocí antropometrických údajů (pohlaví, věk, tělesná hmotnost)
  • Odhad clearance kreatininu se používá především k zařazení nemocného s renální insuficiencí do určitého pásma podle tíže selhání, např. je-li třeba stanovit redukovanou dávku léčiva vylučovaného ledvinami. Hodí se pouze pro nemocné se středně těžkou nebo těžkou renální insuficiencí
  • V současnosti se odhad clearance dle Cockrofta a Gaulta postupně nahrazuje odhadem rovnicí MDRD

 

Převod jednotek
  Převody jednotek 


t-PA
  Výpočet dávky t-PA 


mg

mg

mg/h
TOPlist