http://cmp-manual.wbs.cz/-_grafika_webu_-/top_line.jpgDOPLŇKY / DRG
Kódy DRG
 
 

Fulltextový vyhledávač DRG zde

MKN 10 (UZIS)

!!!   U kraniotraumat přidat vedl. dg -  Neurologické následky po úrazu  T 79.8

 

I60        subarachnoidální krvácení

I61        intracerebrální krvácení

I650     okluze a stenóza tepny vertebrální
I651     okluze a stenóza tepny bazilární
I652     okluze a stenóza krkavice (karotidy)
I653     mnohočetná a oboustranná okluze a stenóza přívodných mozkových tepen
I658     okluze a stenóza jiné přívodné mozkové tepny
I659     okluze a stenóza neurčené přívodné mozkové tepny

I67       disekce
I673     progresivní leukoencefalopatie
I674     hypertenzní encefalopatie
I676     nehnisavá trombóza splavu
I677     nehnisavá arteritida

I69       stavy po cévních mozkových příhodách

G45     přechodně mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (TIA)

G936   edém mozku

G40      epilepsie
G419    status epilepticus


D688    jiné určené vady koagulace (např. antikoagulace)

F058    delirantní syndrom (medikace, kurtace)

I48        fibrilace/flutter síní
 

J9600   Akutní respirační selhání, Typ I [hypoxický]
J9601   Akutní respirační selhání, Typ II [hyperkapnický]
J9609   Akutní respirační selhání, typ nespecifikován

J189     pneumonie (MCC)
J209     bronchitis

K914     špatná funkce kolostomie a enterostomie


E871     hyponatrémie , hypoosmolalita
E875     hypokalémie
E876     hyperkalémie
 
U80       původce rezistentní na penicilin a příbuzná antibiotika
L89       dekubity


Z290     izolace
Z538     výkon neproveden
Z763     zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu
Z930     tracheostomie (CC)
Z931     PEG (CC)
Z953     přítomnost xenogenní srdeční chlopně (CC)
Z991     závislost na ventilátoru


Diagnosy R - příznaky (pokud lze nahradit jinou dg, pak nedávat)
R202    parestesie kůže
R55      synkopa / kolaps
R42      poruchy rovnováhy
R13      dysfagie

R90      abnormální nálezy při diagnostickém zobrazení centrální nervové soustavy
R40      spavost - somnolence‚ ztrnulost - stupor a bezvědomí‚ kóma

 

 

TOPlist