ORBIT score
 
  • ve srovnání s ostatními škálami ( HEMORR2HAGES , HAS-BLED, ATRIA) vychází jeho predikce rizika hemoragie nejlépe   [Hilkens, 2017]
 
ORBIT  
 Older  - vyšší věk (  > 75 let) 1
 Redukovaný Hg (muži <13g/dl a Hct < 40%, ženy <12g/dl a Hct < 36%    ) 2
 Bleeding 2
 Insuficience ledvin (GFR< 60 ml/min/1.73 m2) 1
 Treatment with antiplatelets 1
   
 Maximum bodů 7
 Skóre 0–2      nízké riziko ~ 2.4 %/rok
 Skóre 3          střední riziko  ~ 4.7 %/rok
 Skóre ≥ 4       vysoké riziko  ~ 8.1 %/rok
 

 

TOPlist