http://cmp-manual.wbs.cz/-_grafika_webu_-/top_line.jpgDOPLŇKY / ŠKÁLY / MOZKOVÝ INFARKT
The ARWMC Rating Scale

(Age Related White Matter Changes)

 
 
  White matter lesions
0   bez léze
1   fokální léze
2   počínající splývavé léze
3   difúzní postižení celé oblasti
  Léze bazálních ganglií
0   bez léze
1   1 fokální léze (≥5 mm)
2   >1 fokální léze
3   splývavé postižení
[Wahlund, 2001]
 • WML na MR jsou hodnoceny jako léze ≥5 mm na T2, PD nebo FLAIR
 • WML na CT jsou hodnoceny jako hypodenzní arey ≥5 mm
 • hodnotí se tyto oblasti, zvlášť levá a pravá strana
  1. frontální
  2. parieto-occipitální
  3. temporální
  4. infratentoriální vč. cerebella
  5. bazální ganglia  (striatum, globus pallidus, thalamus, capsula interna/externa, insula)
TOPlist