Clot Burden Score (CBS)

  • Clot Burden Score (CBS) slouží k přesnějšímu posouzení rozsahu trombózy v přední cirkulaci
  • skóre 10 značí normální nález
  • přítomnost trombu v supraklinoidním úseku ACI a v M1 úsecích (proximálním a distálním) snižuje skóre vždy o 2 body, trombus ve větvích M2, v ACA a infraklinoidním úseku ACI snižuje skóre o 1 bod
  • CBS <10 je asociováno s menší šancí na dobrý outcome
    • ve srovnání  s CBS=10 je poměr šancí (odds ratio –OR) 0.09 pro CBS ≤ 5; 0.22 pro CBS 6-7 a  0.48 pro CBS 8-9
  • nižší CBS skóre bývá také asociováno s nižší hodnotou ASPECTS i vyšším výskytem hemoragických komplikací [Puetz, Stroke 2008].
   infraclinoidní úsek ACI - 1
   supraclinoidní úsek ACI - 2
   M1 úsek proximální - 2
   M1 úsek distální - 2
   M2 úsek - 1
   M2 úsek - 1
   ACA - 1
 

 

TOPlist