Modifikovaná Rankinova škála

  • slouží ke zhodnocení následků CMP

 
Modifikovaná Rankinova škála (mRS)
0  žádné symptomy
1
 - lehký deficit
 - zvládá všechny aktivity jako před CMP
2
 - pacient není schopen zvládnout všechny předchozí aktivity
 - je k plně soběstačný bez cizí pomoci
3  - vyžaduje pomoc při některých aktivitách
 - schopen chůze bez pomoci druhé osoby
4  - chůze jen s pomocí druhé osoby
 - neschopen bez cizí pomoci zvládnout své tělesné potřeby
5  - pacient je upoután na lůžko
 - vyžaduje trvalou péči
6
 smrt


 

 

TOPlist