HAS-BLED score

Existuje několik škál určených k odhadu rizika krvácení
*    abnormální hepatální funkce - ALT/AST >3x norma, bili > 2x norma
     abnormální ledvinné funkce - hemodialýza nebo Cr> 200umol/l
**  antiagregace, NSAF
HAS-BLED score
Pisters et al
roční riziko ICH
Lip et al
roční riziko ICH
0 1.1% 0.9%
1 1% 3.4%
2 1.9% 4.1%
3 3.7% 5.8%
4 8.7% 8.9%
5 12.5% 9.1 %
pro vyšší skóre není dostatek dat
 
Skóre ≥ 3 je spojeno s vyšším rizikem závažných krvácení, jsou vhodné častější kontroly a větší opatrnost při indikaci antikoagulační terapie

 

HAS-BLED score
Hypertension hypertenze (TKs ≥ 160mmHg) 1
Abnormal abnormální jaterní/renální funkce* 1-2
Stroke předchozí CMP 1
Bleeding
krvácivé projevy
1
Labile INR kolísající INR 1
Elderly věk ≥ 65 let 1
Drugs léky a alkohol** 1-2
*    abnormální hepatální funkce - ALT/AST >3x norma, bili > 2x norma
     abnormální ledvinné funkce - hemodialýza nebo Cr> 200umol/l
**  antiagregace, NSAF

 

HAS-BLED score
0
1.1% 0.9%
1
1% 3.4%
2
1.9% 4.1%
3
3.7% 5.8%
4
8.7% 8.9%
5
12.5% 9.1 %
-  pro vyšší skóre není dostatek dat
-  skóre ≥ 3 je spojeno s vyšším rizikem závažných krvácení, jsou
   vhodné častější kontroly a větší opatrnost při indikaci
   antikoagulační terapie

 

TOPlist