Fisher scale

  • CT nález můžeme kvantifikovat pomocí Fisherovy škály, která odráží závažnost SAK
  • hodnotí množství krve v SA prostoru, přítomnost intracerebrálního hematomu nebo hemocefalu
  • množství a distribuce krve na CT má významnou prediktivní hodnotu, s vyšším stupněm podle Fishera se zhoršuje prognóza pacienta a zvyšuje se riziko vazospazmů
 
       
 Fisher scale
 
        Stupeň  Množství krve a její lokalizace % vazospazmů
 
1
bez hemoragie
21
2
SAK < 1mm
25
3
SAK > 1mm
37
4
SAK +intraventrikulární nebo parenchymové krvácení

31

 
 
 
 
 Modified Fisher scale
Stupeň
Množství krve a její lokalizace
%  vazospazmů
1
SAK < 1mm
24 %
2
SAK < 1mm + IV hemoragie
33 %
3
SAK > 1mm
33 %
4
SAK > 1mm + IV hemoragie
40 %
TOPlist