CHA2DS2-VASc score

→  CHA2DS2VASc  kalkulátor
  • pacienti s paroxysmální formou fibrilace síní (pFISI) mají podobné riziko CMP jako pacienti s formou perzistentní či permanentní  [Hart 2000]
  • výběr medikace závisí na riziku iCMP → pro iniciální posouzení rizika vzniku tromb-embolických komplikací je doporučeno použít CHA2DS2VASc skóre (nahradilo starší CHADS2 score)
  • v rámci sekundární prevence iCMP má pacient automaticky minimálně 2 body, má vysoké riziko recidivy (> 10% /rok) a je indikován k antikoagulační terapii
 
CHA2DS2-VASc a CHADS2 score
 
CHA2DS2-VASc score
CHADS2
 C - kardiální selhání (EF<40%)
1
1
 H - hypertenze
1
1
 A - věk ≥ 75
2
1
 D - diabetes mellitus
1
1
S2 - předchozí TIA / iCMP
2
2
 V - vaskulární onemocnění (ICHS/IM, ICHDKK,  AS aorty/karotid)
1
-
 A - věk 65-74 let
1
-
 Sc (sex category) - ženské pohlaví
1
-

Limitací uvedených škál je absence některých důležitých informací:
  • TEE -  spontánní echokontrast či dokonce trombus v levé síni?
  • CT a MR mozku - němé ischemie?  mikrokrvácení na MR GRE?
  • posouzení individuálního rizika krvácení (především intrakraniálního) - škály vycházejí z dat pacientů užívajících warfarin! U NOAK lze předpokládat nižší riziko hemoragií.
CHA2DS2-VASc score CHADS2
  Roční riziko iCMP  [Eckmann,2011]
 0 - 0%
 1 - 1.35% **
 2 - 2.2%
 3 - 3.2%
 4 - 4.0%
 5 - 6.7%
 6 - 9.8%
 7 - 9.6%
 8 - 6.7%
 9 - 15.2%
Roční riziko iCMP [Gage, JAMA 2001]
0 - 1.9% - bez medikace / ASA 100mg  (NNT > 200)
1 - 2.8% - ASA 100mg nebo warfarin 2-3  (NNT 75)
2 - 4.0% - warfarin s INR 2-3 
3 - 5.9%
4 - 8.5%
5 - 12.5%
6 - 18.2%
** dle některých studií je riziko u CHA2DS2-VASc skóre nižší - 0.2-0.7%  [Friberg, 2015]
  • pacienti s HAS-BLED >3 mají vyšší riziko krvácení opatrnější nastavení antikoagulační/ antiagregační terapie s častějšími kontrolami
  • někdy užívaná nižší hodnota INR (1,8-2,5) u starších pacientů nemá oporu v žádné významnější studii. Z kohortových studií je známo, že při INR 1,5-2,0 narůstá riziko CMP dvojnásobně, INR < 2 není doporučováno
  • riziko významného krvácení při adekvátní antikoagulační léčbě je u starších pacientů podobné jako při léčbě antiagregační
  • riziko pádů starších pacientů jako důvod nepodání antikoagulace je přeceňováno, pacient s fisi a indikací antikoagulace by musel upadnout cca 300krát/rok, aby riziko intrakraniálního krvácení převýšilo benefit z antikoagulační léčby
TOPlist