Benešova-Drábkova klasifikace bezvědomí

 Benešova-Drábkova klasifikace bezvědomí
 I. Reakce na slovní výzvu
1.stupeň 
plné vědomí
2.stupeň (somnolence I) 
odpovídá pomalu, často nepřiléhavě
3.stupeň (somnolence II)    
vyhoví několika jednoduchým výzvám
4.stupeň (somnolence III)   
vyhoví jednoduché výzvě
5.stupeň (somnolence IV) letargie
slovní výzva vyvolá probouzecí a orientační reakci, nemocný otevírá oči, popř. vydá zcela nesrozumitelný zvuk
 II. Reakce na bolestivý podnět
6.stupeň (sopor) 
účelné flekční obranné pohyby DK nebo únikové reakce končetin či celého těla, mimickou reakci
7.stupeň (semikoma)      
nociceptivní podnět vyvolá neúčelné flekční nebo extenzní pohyby končetin
8.stupeň (koma)   
obraz dekortikační  či decerebrační rigidity  nebo jejich různé kombinace
9.stupeň (hluboké koma)
změny dechu a tepu, bez motorické reakce
10.stupeň (hluboké koma)  
bez odpovědi na jakékoliv podráždění

 

Somno­lence
 • je zachována korová integrace sti­mulů a odpovědí
 • připomíná zvýšenou spavost
 • pacient opakovaně usíná, ale je z tohoto stavu probuditelný slovní výzvou
 • není po­rušen kašlací, polykací reflex ani funkce sfinkterů
Sopor a semikoma
 • za­chovány rudimetární perzistující znám­ky korové aktivity ve formě účelných či neúčelných pohybů mimických a ze­jména pohybů končetin pátracího či únikového charakteru jako reakce na zevní stimulus především bolestivé po­vahy
 • nemocný nereaguje na oslovení či hlasitý povel
Koma
 • chybí veškeré ele­menty korové aktivity
 • nemocný prak­ticky vůbec nereaguje na žádné vnější podněty
 • zachovány mohou být pouze některé reflexní reakce integrované na úrovni mozkového kmene

 

 Confussion assessment method (CAM)
 1.  Akutní změna psychického stavu a jeho kolísání
 • u nemocného došlo k průkazné akutní změně kognitivních funkcí oproti jeho normálnímu stavu
 • toto abnormální chování kolísá nebo se mění jeho závažnost
 2.  Nesoustředěnost, nepozornost
 • pacient má  problémy se soustředěním
 • ztrácí souvislost při řeči
 • lze snadno odvést jeho pozornost
 3.  Roztříštěné (dezorganizované) myšlení
 • pacient neudrží souvislou věcnou konverzaci
 • nelogický a nejasný tok myšlenek
 • přeskakuje v konverzaci z jedné věci na druhou
 4.  Alterace vědomí
 • pacient je somnolentní, soporózní nebo v komatu
HODNOCENÍ -  Uvažovat o deliriu, jestliže jsou přítomny současně 1+2 a buď 3 nebo 4

  

TOPlist