Barthel index

  • důležité je to, co pacient reálně dokáže, ne to co by chtěl nebo dle předpokladů měl
  • plný počet bodů vylučuje i jen minimální pomoc resp. přítomnost druhé osoby a to vč. nápovědy
  • pacient může využívat mechanické pomůcky (madla na stěnách, hole, berle apod.)
  • ad bod 9 - pohyb na vozíku samostatně ovládaném pacientem bodujeme 15

Barthel index
Hodnocení soběstačnosti
0-40 bodů vysoce závislý
45-60 bodů závislost středního stupně
65-95 bodů lehká závislost
100 bodů nezávislý
 
HODNOCENÝ ASPEKT
POPIS   
BODY
1. Najezení, napití
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
10
S POMOCÍ
5
NEPROVEDE
0
2. Oblékání
  • vč. knoflíků, zipů
  • připouští se využití suchých zipů
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
10
S POMOCÍ
5
NEPROVEDE
0
3. Koupání
  • sprcha nebo vana
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
10
S POMOCÍ
5
NEPROVEDE
0
4. Osobní hygiena
(česání, mytí rukou, čištění zubů, holení apod.)
SAMOSTATNĚ NEBO S POMOCÍ
5
NEPROVEDE
0
5. Kontinence moči
(u pacienta s močovým katetrem, který je schopen sám obsluhovat katetr a vyprazdňovat sáček skórujeme 10)
 
PLNĚ KONTINENTNÍ
10
OBČAS INKONTINENTNÍ
5
INKONTINENTNÍ
0
6. Kontinence stolice
PLNĚ KONTINENTNÍ
10
OBČAS INKONTINENTNÍ
5
INKONTINENTNÍ
0
7. Použití WC
(včetně transferu na toaletu,  vysvléknutí, očištění a obléknutí)
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
10
S POMOCÍ
5
NEPROVEDE
0
8. Přesun lůžko-židle
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
15
S MALOU POMOCÍ
10
VYDRŽÍ SEDĚT
5
NEPROVEDE
0
9. Chůze po rovině
  • chůze o holi nebo berlích, pohyb na vozíku samostatně ovládaném - bodujeme 15
  • chůze musí být bezpečená
SAMOSTATNĚ NAD 50 M
15
S POMOCÍ 50 M
10
NA VOZÍKU 50 M
(tlačen druhou osobou)
5
NEPROVEDE
0
10. Chůze po schodech
SAMOSTATNĚ BEZ POMOCI
10
S POMOCÍ
5
NEPROVEDE
0
TOPlist