http://cmp-manual.wbs.cz/-_grafika_webu_-/top_line.jpgDOPLŇKY / ŠKÁLY / MOZKOVÝ INFARKT
ASPECT score
Alberta Stroke Program Early CT Score
Aktualizace 27.03.2017
 
 • škála ASPECTS (Alberta Stroke Program Early CT Score) slouží ke standardizaci a vyšší spolehlivosti hodnocení časných známek ischemie u akutní iCMP
 • hodnotí se na nativním CT (NCCT - NonContrast CT)
  • k lepší detekci časných známek přispívá vyšší kvalita zobrazení u nových CT přístrojů a dále možnost softwarové úpravy parametrů okna  
 • ASPECTS lze hodnotit i na CT perfúzních skenech či zdrojových snímcích CTA (CTASI - CTA  Source Images)  [Puetz, 2009]
 • ASPECTS hodnotí primárně povodí ACM, při hodnocení nativních snímků však pátráme i po změnách v povodí a.cerebri anterior (ACA), PC-ASPECTS hodnotí změny ve VB povodí
 • existují i komerční programy, které ASPECTS vyhodnotí automaticky (např. BRAINOMIX
 
I. Karotické povodí
 • 10ti bodové hodnocení CT v segmentech zásobovaných a. cerebri media (ACM).
 • hodnotí se ncl. caudatus (C), ncl. lentiformis (L), capsula interna (IC), inzulu (I) a úseky M1-M6. M1 až M3 jsou ve výši bazálních ganglií, M4 až M6 ve výši postranních komor nad bazálními ganglii
 • normální nález se skóruje 10, je-li v dané oblasti známka ischemie, odečte se vždy jeden bod
 • ASPECT skóre koreluje se vstupní hodnotou NIHSS a umožňuje predikci výsledného stavu i  rizika symptomatické hemoragie (sICH)
 • horší výsledek lze očekávat u skóre ≤ 6, naopak ≥7 bodů predikuje dobrou odpověď na reperfúzní terapii (až 3x vyšší šance na dosažení nezávislosti oproti ≤ 6)  [Hill, 2003]

ASPECTS 8 - hypodenzita v C a L
    ASPECTS 7 - hypodenzita v L, I a M5
ASPECTS 7 - hypodenzita v I, M2 a M5
ASPECT score formulář
   
 
II. Vertebrobazilární povodí
PC-ASPECTS (The posterior circulation Acute Stroke Prognosis Early CT score)
 
10 bodů = norma, 0 bodů = ischemie ve všech oblastech
 • normální nález skórujeme 10, je-li v dané oblasti známka ischemie, odečte se vždy 1 resp. 2 body
 • hodnota pod 8 je spojena se špatnou prognosou

Prognóza v závislosti na vstupním PC-ASPECTS score [Puetz, 2009]
 
TOPlist