http://cmp-manual.wbs.cz/-_grafika_webu_-/top_line.jpgDOPLŇKY / ŠKÁLY / MOZKOVÝ INFARKT
ABCD2 score

  • TIA je urgentní stav vyžadující rychlou diagnostiku a terapii
  • riziko vzniku iCMP po TIA lze odhadnout pomocí ABCD2 škály
  • 4  bodů - doporučena hospitalizace (2-denní riziko iCMP je nad 4%)
 ABCD2 score
 (max 7 bodů, vysoké riziko ≥4 )
 A    věk ≥ 60 let  
1
 B    TKs ≥ 140 mmHg nebo TKd≥ 90 mm Hg
1
 C    klinické příznaky
        hemiparéza
        porucha řeči bez parézy
 
2
1
 D    trvání obtíží
        <10 min
        10-59 min 
         ≥ 60 min
0
1
2
 D   diabetes mellitus
1
 

[Johnston, Lancet 2007] 

0-3
nízké riziko
2-denní riziko iktu:       1.0%
7-denní riziko iktu:       1.2%
90-denní riziko iktu:     3.1%
lze došetřit ambulantně
4-5
střední riziko
2-denní riziko iktu:       4.1%
7-denní riziko iktu:       5.9%
90-denní riziko iktu:     9.8%
spíše doporučena hospitalizace
6-7 
vysoké riziko
2-denní riziko iktu:       8.1%
7-denní riziko iktu:     11.7%
90-denní riziko iktu:   17.8%
doporučena hospitalizace
TOPlist