TIBI kritéria
Thrombolysis In Brain Ischemia

Hodnocení rekanalizace
Úplná rekanalizace   TIBI 4,5
Parciální rekanalizace   vzestup TIBI ≥1 stupeň (ale ne na 4,5)
Reokluze   pokles TIBI ≤1 stupňů
[Clotbust, 2007]

TIBI 0
žádný tok (absent flow)
- toky nezachyceny
 
 
TIBI 1
minimální tok (minimal flow)
- nízké sytolické toky
- EDV = 0
- ev. reverbační toky
TIBI 2
obleněný tok (blunted)
- oblněná systola
- PI < 1,2
- nenulová EDV
TIBI 3
snížený tok (dumpened)
- normální systolická
   akcelerace
- nenulová EDV
- toky < o 30% oproti
  druhé straně
TIBI 4
stenotický tok (stenotic flow)
- turbulentní toky
- toky > o 30% oproti
  druhé straně
 
TIBI 5
normální tok

Podle  [Demchuk, 2001]

Průběh rekanalizace ACM vlevo na TCCD
 
TOPlist