MEDIKACE / ANTIKOAGULANCIA
PRAXBIND (idarucizumab)
Aktualizováno 29.04.2017
 
  Nežádoucí účinky  
   
MEDIKACE / ANTIKOAGULANCIA
PRAXBIND (idarucizumab)
Aktualizováno 14.09.2018
 
 • použití idarucizumabu jako antidota bylo schváleno FDA v říjnu 2015 [Cassels, 2015]
 • je indikován u dospělých pacientů léčených přípravkem dabigatran (PRADAXA) v situacích, kdy je třeba urychleně zvrátit jeho antikoagulační účinky: 
  • při naléhavých chirurgických/urgentních výkonech (k urgentním výkonům patří i trombolýza)
  • při život ohrožujícím nebo nekontrolovaném krvácení
 • nejsou prakticky žádné kontraindikace (kromě alergie) ani relevantní lékové interakce, žádné závažné NÚ
 • → idarucizumab a trombolýza viz zde
 
 • idarucizumab je fragment monoklonální protilátky
  • pevně se váže na dabigatran a vytvoří s ním komplex, čímž se protisrážlivý účinek dabigatranu ihned zastaví
  • neruší účinky jiných antikoagulancií
  • nevede k hyperkoagulačnímu stavu
  • umožňuje rychlý restart antikoagulační terapie (24h po jeho podání)
 
 • studie RE-VERSE AD  s i.v. antidotem idarucizumabem v dávce 5g i.v.
  • účinek během pár minut
  • analýza 90 pacientů prokázala spolehlivou redukci antikoagulační aktivity (po 4 a 12 h normální koagulace u 90% pacientů)  → viz zde
 • první klinické zkušenosti s podání PRAXBINDu před trombolýzou a u akutních ICH viz zde

Studie REVERSE-AD

 
 • 2 x 2.5g/50 ml - rychlá infuse (5min) nebo inj., nutno podávat samostatně !!!
 • lze použít stávající intravenózní linku, kterou je nutné před po infuzi propláchnout 0,9% roztokem NACl. Stejným i.v. přístupem se nesmí současně podávat žádná jiná infuze
 • po 24h lze dle potřeby opět zahájit antikaogulaci
   

TOPlist