Srovnání farmakokinetiky nových perorální antikoagulanci
 
INR
 •  nepoužitelný
aPTT
 • normální APTT značí absenci antikoagulační aktivity (hladiny dabigatranu < 50ng/ml) - kvalitativní test
 • vztah dávka-odpověď není lineární
 • je relativně prudký vzestup při nízkých koncentracích s téměř lineárním zvyšovaním od koncentrace > 200 ng/ml
TT
 • linearita dávka-odpověď
 • při zvyšování dávky dochází k nadměrné odpovědi
ECT
 • linearita dávka-odpověď
 • přiměřená odpověď na zvyšování dávky
 • problémem je standardizace
dTT
 • linearita dávka-odpověď
 • přiměřená odpověď na zvyšování dávky
aPTT, TT. ECT semikvantitatvní testy
dTT (HEMOCLOT®) kvantitativní test
 
 • maximální hladina po 2 hodinách, minimální po 10-16 hodinách
           
 
 aPTT
 • normální aPTT 
  • není klinicky významný antikoagulačný účinek dabigatranu
  • hladiny < 50ng/ml
 • lehké prodloužení aPTT (typicky 1,5x) -  účinná hladina dabigatranu
 • aPTT > 70-90 s - vysoká koncentrace dabigatranu
 • aPTT > 90 s - suspektní předávkování dabigatranem
 
 
 Hemoclot
 • kalibrovaný pro hladiny 50-500 ng/ml
 • souprava je schválená na testování hirudinu, argatrobanu a dabigatranu ve vzorku citrátové plazmy (krev : citrát 3.2% = 9:1)
 
dabigatran
průměrná vrcholová koncentrace
(asi 2 h. po užití; ng/ml)
(25-75 percentil)
průměrná minimální koncentrace
(10-16 h. po užití; ng/ml)
(25-75 percentil)
150 mg 2x d. 175 (117-275) ng/ml 91 (61-143) ng/ml
110 mg 2x d. 126 (85-200) ng/ml 65 (43-102) ng/ml
 • koncentrace dabigatranu v plazmě > 200 ng/ml (> 65 sek.)  10-16 h. po podání předcházející dávky (při dávce 2x150 mg) ⇒ ↑ riziko krvácení
     
TOPlist