Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

MEDIKACE
Endovaskulární farmakologická léčba
 
 
  Parenterální antiagregancia

REOPRO (abciximab, amp/5ml/10mg)
INTEGRILIN (eptifibatidum, amp/10ml/20mg)
max 10 mg

i.a.  
REOPRO 5ml + 45 ml FR (1ml=0.2 mg) bolusově i.a
10 ml/2mg á 5 min
 do max. dávky 10 mg
INTEGRILIN 5ml + 45 ml FR (1ml=0.2 mg) bolusově i.a
10 ml/2mg á 5min
 do max. dávky 10 mg
 
i.v.  
REOPRO / INTEGRILIN bolus i.v.
bolus 0.25 mg/kg 
během 5 min
REOPRO / INTEGRILIN 5ml/10mg + 45ml FR (1ml=0.2 mg) inf i.v.
3ml/h (0.6mg/h)
0.125ug/kg/min
  • 0,125 ug/kg za minutu během 12 hodin
 
[Alexander, 2002]  
 
KARDEGIC 500 mg i.v. 0.5-1 amp i.v.
  • obsah lahvičky se rozpustí v 5 ml vody na injekci těsně před použitím a aplikuje se intravenózně během 1-3 minut.
  Medikamentózní léčba vazospazmů
DILCEREN (nimodipin, amp/10mg/50ml)
1-2 mg/hod iv. (5-10ml/h)
  •  hypotenze, tachykardie
  • při trvající hypotenzi kombinovat s vazopresory
i.a. DILCEREN amp/ 50ml FR (->10% €roztok, 10ml=1mg)  
i.a. kont. 1ml/min (0.1mg /min)
 
PERLINGANIT (glycerol trinitras, amp/10ml/10mg)
1-2 mg pomalu i.a.
  neředěný
LEKOPTIN  (verapamil, amp/2ml/4mg)
1-2 mg (0,5-1ml)
bolus do oblasti spazmu 
  •   CAVE hypotenze, bradykardie!!
 
MAGNESIUM SULFURICUM Biotika 10% (amp 10ml/1g)
 MgSO4 10%  (1amp/10ml/1g) + 28 ml FR
0.25-1 g na tepnu
[Shah, 2009]
 
 
 
PAPAVERIN (amp/60mg/2ml)
PAPAVERIN  300mg (5amp) / 100ml FR (roztok o koncentraci < 3mg/ml) 
i.a. 3ml/min 30 min
  i.a. 1.3ml/min 60 min
[Clouston, 1995]    [Kassel, 1992]
  • přípravek není v ČR registrován
NICARDIPINE
NICARDIPINE 5MG/2ML + 23ml FR (roztok 0.2mg/ml) 12.5-100ml na 1 tepnu
(2.5-20mg)
[Badjatia, 2004]    [Tejada, 2007]  
  • přípravek není v ČR registrován
 

 

TOPlist