Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

http://cmp-manual.wbs.cz/-_grafika_webu_-/top_line.jpgMEDIKACE
Hypnotika
 

Insomnie (nespavost)

 • subjektivní pocit nekvalitního a neosvěžujícího spánku
 • zahrnuje obtížné usínání, přerušovaný noční spánek i předčasné ranní probuzení.
 • důsledkem je denní únava až ospalost, poruchy koncentrace a paměti, častější úrazovost.
 • nejčastějšími psychickými projevy jsou zvýšená tenze, podrážděnost, změny nálad a snížená motivace, bolesti hlavy, gastrointestinální příznaky
 Přehled terapie insomnie

   Akutní insomnie

 • hypnotika II.generace - benzodiazepiny (BZD)
 • hypnotika III. generace

   Chronická insomnie

 • psychoterapie, behaviorální terapie
 • antidepresiva
 • melatonin
 • gabapentin
 
  Hypnotika I.generace
 • patří sem barbituráty
 • v současnosti se v této indikaci už nepoužívají pro jejich nespecifický účinek, snadné navození lékové závislosti, vysokou toxicitu (útlum dechového centra) a četné interakce s jinými léky
  Hypnotika II.generace

Benzodiazepiny se silným účinkem hypnotickým a slabým anxiolytickým

Benzodiazepiny jsou synergisty všech léků tlumících CNS. Mají nepříznivé vlivy na paměťové a jiné kognitivní funkce (koncentrace pozornosti a úsudku, schopnost učení), což se může projevit jako amnezie, poruchy kontinuity vědomí, a to zejména u starších lidí. Nehodí se u lidí, u nichž se vyžaduje zvýšená pozornost a reaktivita (řízení motorového vozidla, obsluha strojů). Zesilují také účinky alkoholu a opačně alkohol inhibuje metabolizmus dlouhodobě působících benzodiazepinů (např. inhibice se projevuje ještě 10 hod po požití poslední dávky diazepamu).

DORMICUM 15 mg tbl. 1/2-1 tbl.
 • působí krátce - do 6 hod po poslední dávky
 • jen krátkodobá léčba nespavosti
 • sedace při premedikaci před chirurgickými nebo diagnostickými výkony (GFS apod)
 • jednorázová dávka u dospělých je 7.5-15 mg, léčba by měla být zahájena nejnižší doporučenou dávkou.
 • maximální dávka 15 mg, jinak vzrůstá riziko nežádoucích účinků na CNS
 • při premedikaci 30-60 minut před podat 7.5-15 mg, pokud není dána přednost i.v. podání
 • přípravek by měl být užíván pouze v případě, že je následně pacientovi zaručeno alespoň 7 - 8 hodin nerušeného spánku. Vzhledem k rychlému nástupu účinku, by měly být tablety přípravku Dormicum požity těsně před ulehnutím, polknuty celé nebo půlené s trochou tekutiny.
flunitrazepam 10mg
max 10mg/d
 • středně dlouho působící (8–10 hod)
nitrazepam 10mg
max 10mg/d
 • dlouhodobě působící
Flunitrazepam ani nitrazepam nejsou u nás k dispozici.
 
  Hypnotika III.generace (Z)
 • na rozdíl od benzodiazepinů nenarušují architekturu spánku, nevzniká na ně závislost (může být ale závislost psychická), po vysazení nevzniká rebound fenomén
zolpidem 10mg
max 10mg/d
HYPNOGEN tbl. 0-0-1
ZOLPIDEM tbl. 0-0-1
STILNOX tbl. 0-0-1
 • krátkodobá léčba nespavosti (2-4 týdny)  tam, kde nespavost zneschopňuje nebo vede k těžkému stresu nemocného
 • nedoporučuje se dlouhodobé podávání a doba léčby by měla být co nejkratší
 • doporučená denní dávka pro dospělé je 10 mg, vhodné začít 5 mg
 • pacienti > 65 let nebo oslabení nemocní mohou být k účinkům zolpidemu zvláště citliví, v těchto případech se doporučuje podání pouze 5 mg
 • celková dávka zolpidemu nemá překročit 10 mg
ZOPICLONE BRIL tbl. 0-0-1
ZOPITIN tbl. 0-0-1
 • léčba by obecně měla trvat několik dnů až 2 týdny, s maximem 4 týdnů včetně fáze snižování dávky
 • v určitých případech může být nezbytné prodloužení léčby přes maximální období. Pokud je to nutné, mělo by se to uskutečnit až po novém přehodnocení stavu pacienta.
 • přípravek by se měl užít těsně před ulehnutím k spánku.
 • standardní dávka 7.5mg před spaním, u starších osob, pacientů s jaterním selháním nebo chronickou respirační insuficiencí by měla být léčba zahájena dávkou 3,75 mg
 • přecitlivělost na léčivou látku nebo jakékoliv z pomocných látek přípravku
 • myasthenia gravis
 • těžká respirační insuficience
 • syndrom spánkové apnoe
 • děti a adolescenti do 18-ti let věku
 • těžká jaterní insuficience
  Antidepresiva
ESPRITAL 30 a 45 mg 0-0-1
MIRTAZAPIN tbl. 0-0-1
REMERON tbl. 0-0-1
MIRZATEN tbl. 0-0-1
 • účinná denní dávka je obvykle mezi 15 a 45 mg. Počáteční dávka je 15 nebo 30 mg
 • účinek mirtazapinu se začne projevovat obyčejně po 1-2- týdnech léčby
 • nedostaví-li se odpověď během dalších 2-4 týdnů, má být léčba ukončena
 • je doporučováno ukončit léčbu mirtazapinem postupně
trazodon 75 a 150mg
max 300mg/d
TRITTICO AC 75, 150 MG 0-0-1
 • v úvodu 50mg po 3-5 dnech zvýšit o 50mg
 • obvyklá dávka 75-150 mg denně před spaním
 • max 300mg/den ve dvou dávkách (2x150mg)
 • účinek antidepresivní, anxiolytický, hypnotický
  • od 50mg – hypnotický efekt
  • od 100mg-anxiolytický efekt
  • od 150mg-antidepresivní efekt
 • starší pacienti: 75-150mg
 • Interakce: hydralazin, fenothiaziny, digoxin,
 • BDZ zvyšují sedaci
citalopram 10, 20, 40 mg
max 40mg
CITALOPRAM 10-40 mg tbl. 0-0-1
CITALEC 10-40 mg tbl. 0-0-1
SEROPRAM 10-40mg tbl. 0-0-1
 • citalopram by měl být podáván v jedné perorální denní dávce 20 mg. V závislosti na individuální odpovědi pacienta je možné zvýšit dávku až na maximální denní dávku 40 mg
 • maximální doporučená denní dávka pro starší pacienty je 20 mg
escitalopram 10 a 20 mg
max 20mg/d
ESCITALOPRAM tbl. 10/20mg 1-0-0
CIPRALEX tbl.  10/20 mg 1-0-0
 • selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (5-HT) s vysokou afinitou k primárnímu vazebnému místu
 • obvyklá dávka je 10 mg jednou denně
 • v závislosti na individuální odpovědi pacienta je možno dávku zvýšit na maximálně 20 mg denně.
 • antidepresivní účinek obvykle nastupuje po 2-4 týdnech léčby. Po ústupu příznaků je pro upevnění terapeutické odpovědi nutné pokračovat v léčbě po dobu nejméně 6 měsíců
 
  Melatoninergní agonisté
melatonin 2mg
max 2mg/d
CIRCADIN 2 mg 0-0-1
 • určen k monoterapii pro krátkodobou léčbu primární nespavosti charakterizované zhoršenou kvalitou spánku u pacientů ve věku 55 let a více
 • 1 tbl před spaním , lze až 13 týdnů
 • nepodávat u jaterních onemocnění
agomelatin
max 50mg/d
VALDOXAN 25mg 0-0-1
 • 25mg před spaním (ev. po 2 týdnech lze při špatném efektu zvýšit na 50mg)
 • po nasazení ko JT 3,6,12, a 24 týdnů od nasazení
 • lze užívat až 6 měsíců
 • KI u jaterních onemocnění
http://cmp-manual.wbs.cz/-_grafika_webu_-/top_line.jpgMEDIKACE
Anxiolytika
 
 • odstraňují úzkost (anxietu), psychickou tenzi a napětí, strach (fobie), trému apod.
 • anxiolytika je vhodné použít zpravidla tam, kde úzkost a strach u daného jedince způsobují somatické obtíže (bušení srdce, průjmy, pocení, nespavost apod.)
 • farmakoterapie by měla být co nejkratší, aby umožnila překlenout životní krize, které vedly k anxietě. V některých případech se nelze vyhnout dlouhodobému podávání. Nevýhodou užívání anxiolytik je, že někteří jedinci volí raději farmakoterapii před řešením konfliktních situací a pak již nebývá daleko k lékové závislosti
 • ideální anxiolytikum by nemělo ovlivnit bdělost. Léčivo takových vlastností zatím není k dispozici. Anxiolytika vedou k únavě, ospalosti, ke snížení reaktivity. Jejich centrálně tlumící efekt způsobuje myorelaxaci, má antikonvulzivní využití
 • účinky anxiolytik:
  • anxiolytické
  • sedativní 
  • hypnotické
  • myorelaxační
  • antikonvulzivní
  Benzodiazepiny
 • rozdělení benzodiazepinových anxiolytik podle poločasu eliminace (t1/2)
  • s dlouhým t1/2 (> 24hod):
   • diazepam
   • clonazepam
   • eliminace je prodloužena u nemocných s poruchou jaterní funkce a u starších jedinců
  • se středně dlouhým t1/2 (12–24 hod):
   • alprazolam
   • bromazepam
  • s krátkým t1/2 (< 12 hod):
   • oxazepam
   • tofisopam
   • metabolizovány konjugací s glukuronidy s podstatně nižší závislostí na jaterní funkci
diazepam 5 a 10mg
max 30mg/d (za hospitalizace až 50mg/d)
DIAZEPAM 5-10 mg tb. po.  
 • úzkost, napětí, panický strach, fobie, obscese, emoční tenze a neklid u neuróz (psychoneuróz, orgánových neuróz), psychosomatických onemocněních a psychopatiích – vždycky jen tehdy, když je příčina těchto stavů přechodná a předem je zřejmé, že nebude nutné aplikaci poskytovat déle než 4 – 5 týdnů
 • léčba abstinenčního syndromu u alkoholiků
 • na počátku hospitalizace u osob, které trpí problémy s adaptací a v rámci předoperační přípravy
 • běžná dávka 5-15 mg
 • vhodné zahájit léčení  5 mg na noc a je-li to nutné, doplnit ji tabletou po 2 mg ráno a v poledne. Podle potřeby lze denní dávku zvýšit až na 30 mg, není-li ospalost na překážku. Hospitalizovaným pacientům lze podle potřeby krátkodobě aplikovat i dávky vyšší (50 mg denně).
 • u starších pacientů dávku redukovat
 
clonazepam 0.5 a 2 mg
max 4-8mg/d
RIVOTRIL 0.5 mg tbl.  
 • počáteční dávka 0.25 mg 2xd
 • po třech dnech 0.5 mg 2xdenně
 • postupně zvyšovat á 3 dny - obvyklá udržovací dávka je 2x1 mg 
 • maximální dávka v anxiolytické terapii je 2 mg dvakrát denně (4 mg/den), kterou lze použít jen ve výjimečných případech.
 • jakmile je dosaženo stabilizovaného stavu, pacient může být převeden na léčbu jednou denně, obvykle se přípravek užívá před spaním.
 • vV udržovací léčbě se doporučuje pokračovat alespoň 12-24 měsíců, v některých případech není konec léčby omezen. Po nejméně 1 roce léčby se lze pokusit o pozvolné vysazení přípravku, přičemž stav pacienta musí být pečlivě sledován.
 
alprazolam 0.25, 0.5, 1 a 2 mg
max 8mg/d
NEUROL 0.25-0.5mg  3xd
XANAX  
ALPRAZOLAM
FRONTIN
 • dávka 0.25-0.5 mg 3x denně
 • dále závisí na klinické odezvě a snášenlivosti, dávka může být zvýšena postupně až na 3-4 mg/d
 • u starých, oslabených osob, u pacientů se sníženými jaterními nebo renálními funkcemi či s hypalbuminémií se podávají počáteční dávky 0,25 mg 2 –3krát denně a zvyšování dávek má být pomalejší
 • k tlumení panikcých atak lze zvyšovat až na 10mg/d..
bromazepam 1.5 a 3mg
max. 60mg/d za hospitalizace
LEXAURIN tbl. 1.5-3mg 3xd
 • indikován pro symptomatickou léčbu úzkosti závažného stupně, která může doprovázet insomnii nebo krátkodobé psychosomatické, organické či psychogenní onemocnění
 • doporučená dávka 3 mg 2-3x denně
oxazepam 10mg
max. 90mg/d
OXAZEPAM 10mg tbl.
 • při úzkosti 1-3 tablety denně
 • u nespavosti spojené s úzkostí 1,5 tablety až 2,5 tablety asi 1 hodinu před spaním
 • při abstinenčním syndromu u alkoholizmu maximálně 1-3 tablety 3-4x denně
 • přípravek se nepodává déle než 2 měsíce
 • starší pacienti a nemocní s postižen ím jater a ledvin:  0.5-1 tabletu 2-3x denně
tofisopam 50mg
max. 300mg/d
GRANDAXIN 50 mg tbl. 1-2 tbl. 1-3 x denně
 • Léčba psychických (neurotických) a somatických poruch spojených s napětím, úzkostí, vegetativními poruchami, nedostatkem energie a motivace, apatií, únavou a depresivní náladou
 • alkoholový abstinenčí syndrom, vegetativní excitační přínaky při predeliriózních a deliriózních stavech.
 • vzhledem k dobré snášenlivosti a absenci účinku snižujícího pozornost není třeba titrovat dávky, pacienti mohou dostat plné dávky, které potřebují, hned na začátku léčby
 • opatrnost se doporučuje při podávání tofisopamu pacientům s organickými poruchami mozku (např. ateroskleróza).
 • KI:
  • dekompenzovaná respirační nedostatečnost
  • syndrom spánkové apnoe v anamnéze
   
TOPlist