OBECNÉ POSTUPY /  GLYKÉMIE
Protokol infúzní inzulínové terapie

 
→ komplexní léčba závažné hyperglykémie zde
 
 Zahájení infúze inzulínu
 • zkontrolovat kalémii, při K < 3.3 mmol/l  doplnit kalium před zahájením infúze inzulinu
 • inzulin HMR smíchat 1:1 s FR  - 50 IU HMR+50ml FR (1ml=1 IU)
 • cílová glykémie 3.9-7.5 mmol/l
 • výpočet dávky pro bolus a iniciální infusi
  • dávku vypočítáme jako aktuální glykémie * 0.26, výsledek zaokrouhlíme na 0.5
Glykémie
Bolus (IU)
Rychlost infúze
10
2.5
2.5  ml/h
14
3.5
3.5  ml/h
18
4,5
4,5  ml/h
22
5,5
5,5  ml/h
26
6,5
6,5  ml/h
 
Monitorace glykémie
 • glykémie á 1h do stabilizace (3 po sobě jdoucí hodnoty v cílovém rozmezí)
 • poté monitorovat glykémii á 2-4 hodiny
 • monitoraci glykémie v hodinových intervalech zvážit znovu v případě:
  • změny rychlosti infúze či změny klinického stavu
  • změny v medikaci (kortikoidy), v případě hemodialýzy a  nutriční podpory
 • monitorovat kalémii (při poklesu glykémie dochází k  ↓K)
 
Úprava inzulinové infúze

 
Glykémie
Postup
< 1.9
 • stop infúzii, aplikovat glukózu i.v. 25 g
  • Glu 40% 60ml (1ml=0,4 g)
  • Glu 10% 250 ml  (do perif. žíly, menší riziko nekrózy při paravenózním podání)
 • glykémie á 15 minut
 • při glykémii > 3.8 počkat hodinu a pokračovat v infusi poloviční rychlostí
1,9 – 2.8
 • pokud je hypoglykémie symptomatická pak viz výše
 • pokud je asymptomatická pak 12,5g glukosy
  • Glu 40%  30 ml do CŽK
  • Glu 10% 125 ml (do perif. žíly, menší riziko nekrózy při paravenózním podání)
 • glykémie za ½ hodiny, při kontrolní glykémii > 3.8 počkat hodinu a pokračovat v infusi 75% rychlostí
> 2.8
Viz tab. níže
 

2,8-3,8 mmol/l

3,8-5,3

5,3-7,6

> 7,6

úprava infuse

 
 
   > 2 mmol/l/hod
infusi o 2∆
 
  > 1
  < 2
beze změny
beze změny
  < 1
infusi o ∆
  < 1
beze změny
  < 1
  < 2
  1-3
beze změny
beze změny
  < 1
 1-2
  2-3
   3-4
infusi o ∆
  > 1
  > 2
 > 3
 > 4
infusi o 2∆
V prvním řádku je aktuální glykémie, v jednotlivých sloupcích jsou uvedeny změny glykémie/hodinu. Tedy např. pokud ve 14:00 byla glykémie 5,8 mmol/l a v 16:00 bude 4,6, pak celková změna 1,2 mmol/l, hodinová změna je 0,6 mmol/l/hod
                                                                                                                                           
Aktuální rychlost infuse
(IU/hod)
∆  (IU/hod)
2∆  (IU/hod)
< 3
0.5
1
3-6
1
2
6.5-9.5
1.5
3
10-14.5
2
4
15-19.5
3
6
20-24.5
4
8
> 25
> 5
10
 
Yale insulin infusion protocol.  Goldberg, P.A., et al., Implementation of a safe and effective insulin infusion protocol in a medical intensive care unit. Diabetes Care, 2004. 27(2): p. 461-7
 
TOPlist