Antihypertenziva
 
CATAPRESAN (clonidin, amp/1ml/150ug)
0,2 μg/kg/min, max 0,5 μg/kg/min
CATAPRESSAN 2amp/20ml FR (1ml=15ug) inj. i.v.
bolus 3-10 ml á 8h
CATAPRESSAN 8amp/20ml FR (1ml=60ug) injektomatem i.v.
0,2-0,5 ml/kg/h kont.
 
EBRANTIL (urapidil, amp 5ml/25mg , amp 10ml/50mg)
EBRANTIL inj.  i.v. 12,5 - 25 mg á 5min
EBRANTIL 50mg/50ml FR injektomatem i.v.  (1ml=1mg)
0-20 ml/h
 • účinek během 5 minut po inj i.v.
 • centrální i periferní účinek, na periferii převážně postsynaptické alfa-1-receptory a centrálně moduluje  aktivitu oběhových regulačních center
 • hypertenzní krize, těžké, respektive velmi těžké formy hypertenze
 • hypertenze rezistentní na běžnou terapii.
 • snižování krevního tlaku u hypertenzních pacientů při operaci nebo v pooperačním údobí.
 • aortální stenóza, koarktace aorty
ENAP (enalapril, amp 1ml/1,25mg)
ENAP amp inj. i.v. (5 minut) 0,625-1.25 mg á 6-8 h
 • ACE inhibitor
 • při dialýze či renální insuficienci 1/2 dávka
ISOKET 0,1% (isosorbid dinitras, amp/10ml/10mg)
ISOKET 0,1% neřeďěný injektomatem i.v.    (1ml=1mg)
0-10ml/h
 • vede k vazodilataci kapacitních cévy a velkých arterií - venózní náplně a  žilního návratu (preloadu). Zkrácení doby plnění komor a nižší napětí stěny cévní í nároky myokardu na energii a kyslík
 • při delším užívání vzniká tolerance, která odezní  24 od vysazení
 • nějkdy se doporučuje pauza od 0:00 do 6:00
 • nestabilní AP její vazospastická forma
 • akutní IM
 • akutní levostranné srdeční selhání
 • může zvyšovat ICP
 • hypertrofická obstrukční kardiomyopatie
 • konstriktivní perikarditida, perikardiální tamponáda
 
NIPRUSS (nitroprusid, amp/60mg)
0.2-10 ug/kg/min
NIPRUSS 1amp (60mg)/50ml Glu5%  injektomatem i.v.    (1ml=1,2mg)
0,01-0,5 ml/kg/h
 • způsobuje relaxaci hladké svaloviny cév a vede k vazodilataci periferních arterií i vén. Venodilatace venózní kapacitu a preload
 • cave kyandiová intoxikace
 • není určen k dlouhodobému použití
 • NIPRUSS je nutno chránit před světlem obalením stříkačky hliníkovou fólií nebo použitím barvených stříkaček a hadiček
 
PERLINGANIT (glycerol trinitras, 10ml/10mg)
PERLINGANIT neředěný (1ml/1mg) inj i.v.  bolus
u akutního selhání s edémem plic

 1 ml během 3 minut

PERLINGANIT neředěný (1ml/1mg) injektomatem i.v.
0-10 ml/h
 • vede k relaxaci periferních tepen i žil,  ↓ preload i afterload
 • současná tPA a glyceroltrinitrátu může urychlit plazmatickou clearance tPA zvýšením průtoku krve játry
 • použití heparinu a roztoku glyceroltrinitrátu může vést k částečné ztrátě účinku heparinu, pokud jsou oba léky podávány současně intravenózně
 • těžký anginózní syndrom, Prinzmetalova angina
 • selhání levé komory se subakutním a akutním plicním edémem, IM
 • řízená hypotenze
TRANDATE (labetalol, 1amp/20ml/100mg)
max 300mg/d
TRANDATE i.v.  inj bolus během 2 minut (1ml=5mg) 5-20 mg á 15 minut
(do dávky 60 mg)
TRANDATE 2 amp/50 ml FR (1ml=4mg) 0,25-0,5 ml/min
(1-2 mg/min)
 • při přetrvávání vysokého TK opakovat bolusy á 10 minut do normalizace TK či celkové dávky Labetalolu 150 mg
 • ev. po prvním bolusu podat kontinuálně 1-2 mg/min do doby dosažení požadovaného TK
 • KI: astma bronchiale, nemocní se spastickými fenomény,  bradykardie a AV blokády

 

TOPlist