OBECNÉ POSTUPY 
Podávání léků nasogastrickou sondou
 
 
 • problémy s biodostupností léčiv při podání do NG sondy souvisí s:
  • lékovou formou
  • interakcí s enterální výživou
  VLIV LÉKOVÉ FORMY
Lékové formy vhodné pro podání nasogastrickou sondou
 • roztoky, sirupy, emulze, suspenze
 • tablety s okamžitým uvolňováním
  • jednoduše lisované
  • potahované, obalované ( k maskování chuti, barvy)
 • tobolky
  • měkká želatinová tobolka (tekutý obsah)
  • tvrdá želatinová tobolka (prášek, granulát)
 
Lékové formy nevhodné pro podání nasogastrickou sondou
 • tablety
  • bukální, sublingvální
   • –možné podat u kriticky nemocných zvlhčením DÚ
  • s acidorezistentním obalem
   • –k zamezení dráždivosti žaludeční stěny
   • –ochrana acidolabilních léčiv
  • s řízeným uvolňováním
   • –dávka léčiva se uvolní najednou
   • –možné projevy toxicity léčiva
   • –nedostatečná kompenzace pacienta několik hodin po podání u léků s krátkým biologickým poločasem
 • tobolky
  • s acidorezistentním obalem/peletami
  • s řízeným uvolňováním
 
  VLIV ENTERÁLNÍ VÝŽIVY
 • při smíšení léčiv s enterální výživou dochází někdy ke změnám biodostupnosti
 • mechanizmus interakce léku s umělou výživou není vždy jasný
  • rozklad
  • inaktivace
  • vznik nevstřebatelné formy (cheláty)
  • navázání na bílkoviny
  • na pH závislá rozpustnost ( vstřebatelnost)
 • důsledkem je nemožnost spolupodání některých léčiv a nutnost časového rozestupu od podání enterální výživy (např. Euthyrox)
 
  PŘÍKLADY NEVHODNÝCH LÉČIV 
 • léky s řízeným uvolňováním nahradit lékovou formou bez prodlouženého uvolňování (rozdělit dávku do dílčích dávek) nebo podávat intravenózně:
  • Betaloc ZOK/SR (Vasocardin 2xd)
  • Mono Mack Depot (Monosan 40mg 1-1-0)
  • Euphyllin CR (podat spíše parenterálně)
  • Tegretol CR (Biston 3xdenně)
  • Noax UNO, Tramal Retard
  • Ebrantil Retard  
 • phenytoin – snížení dostupnosti až o 70%, navázání na materiál sondy a na proteiny enterální výživy nahradit i.v.
 • PPI (omeprazol, pantoprazol atd.) – acidolabilní látky, drcením se zničí ochranný obal, v žaludku dochází k inaktivaci nahradit i.v.
 • teofylin – snížení dostupnosti o 40-70% nahradit i.v.
 • levothyroxin – vazba na sondu + snížená absorbce vlivem EV   u dlouhodobé aplikace zvážit úpravu dávky
 • warfarin – potenciální vazba na bílkoviny výživy   
 
TOPlist