ANALGETIKA (neopioidní)

 p.o.
 
PARALEN (paracetamol, tbl. 500 mg)
max 4 g/d
PARALEN 500-1000 mg p.o. á  6-8h 1-1-1
 
ALGIFEN NEO (metamizol 500mg + pitofenon 5mg =  1ml/ 27gtt)  
ALGIFEN 30 gtt (~1ml)   p.o. 1-1-1
 
 inj.
 
ANALGIN (metamizol 2500 mg + pitofenon 10 mg + fenpiverinii 1 mg = amp/5 ml)
max denní dávka 10 ml, max. jednotlivá dávka 5 ml
ANALGIN 1 amp/100 ml FR během 10 minut (max 1 ml/min) 1-1-1
 • k léčbě kolikovitých bolestí žlučových a močových cest, tenezmů močového měchýře, bolestivých spazmů žaludku a střev, spastické dysmenorey a k tlumení spastických bolestí při instrumentálním vyšetření a po něm
 • Iniciální dávka max 2 ml 
max 5 g/d
NOVALGIN 5ml/500mg /100 ml FR inf i.v. 30 minut á 8h 1-1-1
   
PERFALGAN amp 500 nebo 1000mg  inj. i.v. á 8 h 1-1-1
 • minimální interval mezi jednotlivými dávkami nejméně 4 hodiny
 

ANALGETIKA  (opioidní)

DIPIDOLOR (piritramid, amp/2ml/15mg)

DIPIDOLOR inj. s.c , i.m. 15-30 mg
DIPIDOLOR amp i..v pomalu 10 min 7,5-22,5 mg
DIPIDOLOR 3 amp/50 ml FR  injektomatem i.v. (1ml=1mg) 1-5 ml/h
 • silné a velmi silné pooperační a neoplastické bolesti, u nichž jsou indikovány opioidy
 • musí být dostupný naloxon, vzhledem k dlouhému trvání účinku může být nutné opakované podání antagonisty.
 • možný poklesu krevního tlaku
DOLSIN (pethidin, amp/1ml/50mg   nebo 2ml/100mg)
max dennní dávka 200mg s.c., im  a 150 mg i.v.

DOLSIN inj s.c. , i.m.

25-75 mg á 8h
(0,5-1,5 ml)
DOLSIN inj i.v. pomalu
25-50 mg á 8h
(0,5-1 ml)
MORFIN 1% (1ml/10mg) inj. s.c., i.m. 1-2 ml bolus
MORFIN 1% (1ml/10mg) inj  i.v. pomalu 5 min (1/2 dávka) 0,5 ml (5mg) bolus
MORFIN 1%  5 amp/50 ml FR injektomatem i.v. (1ml=1mg) 0-4 ml/h 
 
 
NALOXONE (naloxone, amp/1ml/0,4mg)
max. dávka 10mg
NALOXON inj  i.v.  - rušení opioidní anestesie
á  0,5-1ml    (0.2-0.4 mg)
NALOXON inj  i.v. , i.m. - při intoxikaci
 2-10ml    (0,8-4mg) 
   
 
NALBUPHINE inj. i.v.  , i.m., s.c. 0,1-0,3 mg/kg  á 6h
(max 20mg)
 • ke krátkodobé léčbě středně silných a silných bolestí
 • může být také používán pro před- a pooperační analgezii
 • opatrnost u pacientů s jaterním/ledvinným onemocněním

SUFENTA (sufentanyl, amp/2ml/10ug)
0,3-1 ug/kg,  bolus 0,5 ug/kg
SUFENTA 2 ml (10ug)  inj i.v.       (0,5 ug/kg - účinek  50 min) bolus 1-4 ml 
(5-20 ug) á 6h
SUFENTA 10amp (100ug) /50 ml FR  injektomatem i.v.    (ml=2ug) 0,15-0,5 ml/kg/h
   
SUFENTA F 5ml/250ug/ 50ml FR (1ml=5ug) inj i.v.
1-4 ml bolus
SUFENTA F 5ml/250ug/ 50ml FR (1ml=5ug) injektomatem i.v.
0,06-0,2 ml/kg/h
   
TRAMAL (tramadol)  50 mg p.o. á 4-8 h
1-1-1-1
TRAMAL retard (tramadol, tbl. 100, 150, 200 mg)  100-200 mg á 12h 1-0-1
   
 
TRAMAL 50-100mg á 6-8 hodin  pomalu i.v. inj  nebo inf  ve 100ml FR 1-1-1-1
 • centrálně působící opioidní analgetikum. Je to neselektivní čistý agonista opioidních receptorů µ, δ a κ  s vyšší afinitou receptoru μ

 ANALGETIKA (antiepileptika)

LYRICA  (pregabalin, tbl. 75 a 150 mg)
max 600 mg/d ve 2-3 dávkách

 

         titrace:

 • 1.den 75mg-0-0 (ev. lze dle SPC zahájit rovnou 150 mg/d)
 • od 4.dne 75mg-0-75mg
 • pokud nebude dobrý efekt a nebudou nežádoucí účinky, pak po týdnu zvýšit na 1-0-2 a za další týden na 2-0-2 (tedy celkem 300mg)
 • dále individuální navyšování až na 600mg/d
 • vysazovat posutpně (> 1 týden)
 • I: neuropatická bolest, epilepsie
 • Poučení o NÚ pro pacienta:lyrica může způsobovat závratě, ospalost a snížení soustředěnosti. Neměl(a) byste řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje ani provádět jiné potenciálně nebezpečné činnosti, dokud si nebudete jist/a, že tento lék neovlivňuje Vaši schopnost provádět tyto činnosti.
 
NEURONTIN (gabapentin tbl. 100,300,400,600 mg)
max 3600 mg/d ve 2-3 dávkách

         titrace:

 • nejkratší doba k dosažení dávky 1800 mg/den je jeden týden, k dosažení 2400 mg/den dva týdny a k dosažení 3600 mg/den tři týdny
 • 1.den   300 mg 1-0-0,  3.den   300 mg 1-0-1,  6.den    300 mg 1-1-1
 • postupovat dle individuální snášenlivosti, věku ev. lékových interakcí
   
 • Poučení o NÚ pro pacienta: Lék může způsobovat závratě, ospalost a snížení soustředěnosti. Neměl(a) byste řídit motorová vozidla, obsluhovat stroje ani provádět jiné potenciálně nebezpečné činnosti, dokud si nebudete jist/a, že tento lék neovlivňuje Vaši schopnost provádět tyto činnosti.
 • pokud je nutné léčbu gabapentinem ukončit, pak toto provádět postupně, po dobu alespoň jednoho týdne, a to u každé indikace
 • starší pacienti mohou vyžadovat úpravu dávky vzhledem ke snižující se funkci ledvin s věkem
 
TOPlist