ETIOPATOGENEZE iCMP
Cerebrální hyperperfúzní syndrom
 
 
 • Cerebrální Hyperperfúzní Syndrom (CHS) se může objevit v průběhu několika hodin až dní po revaskularizačním výkonu (CEA/PTA)
  • po CEA latence několika dní
  • po PTA dříve, většinou během 24-48h [Ogasawara, 2007]
 • incidence ~ 1-3% po CEA,  1-7% po PTA
 • hyperperfúzní syndrom zvyšuje 10x riziko ICH
 • základem prevence je striktní periperační korekce TK (min. 14 dní)
 
 • dlouhodobá hypoperfuze je kompenzována maximální periferní vazodilatací. Autoregulační schopnosti jsou vyčerpány a cévní řečiště není při náhlém zvýšení perfuzního tlaku po CEA schopno okamžité vazokonstrikce (porucha autoregulace) →  tkáň je proto vystavena hyperemii
 • hrozí především nemocným s chronickou ischemizací mozkové tkáně v důsledku těsné a dlouhotrvající stenózy při nedostatečném kolaterálním oběhu s nízkými toky v ACM a porušenou VMR (dle TCCD)
 • vyšší riziko krvácení je:
  • u pacientů se silně obleněným intrakraniálním tokem na straně stenózy
  • u pacientů s porušenou VMR při TCD/TCCD vyšetření
  • u větších ischemií
  •  při dekompenzované HT
  • při koagulopatii vč trombocytopatie
  • u peroperačně vzniklé ischemie
 • po výkonu dochází k úpravě CBF většinou do 1 měsíce, autoregulace se upravuje dle TCCD studií do 6 týdnů [Megee, 1992]
 

Změny v mozkové tkáni odpovídajícím hypertonické encefalopatii

 • mozkový edém
 • ICH / hemoragická transformace ischemie
 • intraventrikulární krvácení
 • SAK
 • bolest hlavy (více vleže)
 • porucha vědomí
 • epi záchvaty (často fokální)
 • ložiskový nález (většinou u ICH)
 
 • CT/MR
  • edém v povodí rekanalizované tepny
  • ICH 
  • SAK
 • CTA ev. neurosono k vyloučení trombotické komplikace v  oblasti karotidy či distální embolizaci
 • TCCD k posouzení hemodynamiky
  • vzestup PSV nebo PI v ACM o > 100% oproti nálezu před intervencí
Postup při hemoragické transformaci/ICH/SAK
 • vysadit antiagregaci , ev. podat trombonáplav
 • podat Solumedrol 25 mg i.v. (neutralizace účinku CLP resp. i dalších thienopyridinů) [Qureshi, 2008]
 • pokud je ko CT za 24h bez progrese, pak lze u pacientů se stentem podat aspirin, clopidogrel je doporučen až za 5-7 dní

 

TOPlist