ZOBRAZOVACÍ METODY / DIGITÁLNÍ SUBTRAKČNÍ ANGIOGRAFIE
Komplikace endovaskulárních výkonů
Aktualizováno 30.04.2018
 
 
   Centrální komplikace
 • distální mikro/makro embolizace
 • lokální trombóza
 • hyperperfúzní syndrom / hemoragická transformace u rekanalizačních výkonů
 • vazospazmy
 • disekce tepny
 • perforace tepny
 • specifické komplikace v průběhu PTA/STNT
   Periferní komplikace
 • trombóza a.femoralis
 • disekující pseudoaneuryzma nebo AV zkrat mezi tepnou a žílou v třísle
 • hematom v třísle
 • retroperitoneální hematom
   Systémové komplikace
 • alergická reakce
 • hemodynamická instabilita s hypoperfúzí (např. po manipulaci v oblasti karotického sinu)
 • kontrastní nefropatie
 • kontrastní encefalopatie
 
 
 • diagnostická DSA má nízké riziko komplikací (riziko neurol. deficitu ~ 0.09-0.14%)
  • riziko vzrůstá u starších pacientů s AS postižením aorty a krčních tepen
 • většina níže uvedených komplikací se spíše týká intervenčních výkonů (akutních i plánovaných)
Trombóza tepny, distální embolizace
 • mikroembolizace x makroembolizace 
  • odloučení nástěnných trombů a plátů
  • vyplavení trombů z vaku aneuryzmatu apod
 • menší embolizace mohou být klinicky němé
 • nejvyšší riziko během výkonu a v prvních 72 hodinách
 • u stentingu je zásadní příprava duální antiagregací!
   
 • v případě trombembolických komplikací během coilingu aneurzymatu po SAK je publikováno úspěšné využití inhibitorů IIb/IIIa [Aviv, 2005]
 • při komplikacích během DSA či rekasnalizačních výkonech lze užít mechanické postupy i lokální TL
 
Hemoragická transformace ischemie
 • výskyt především u reperfúzních výkonů při rozsáhlejších časných známkách ischemie
 • petechiální krvácení / hematom
 • klinicky symptomatické x asymptomatické
 • neutralizovat heparin viz zde
 • pokud je pacient na duální antiagregaci či byl aplikován IIb/IIIa inhibitor, pak podat destičky a Solumedrol  25mg i.v. (pokud pacient užívá CLP)  [Qureshi, 2008]
Hyperperfúzní syndrom  viz zde
 • výskyt u reperfúzních výkonů či při řešení těsných stenóz
 • základem je striktní korekce TK periprocedurálně i v následných dnech 
Vazospasmus 
 • symptomatické x asymptomatické
 • častěji u mladých jedinců
 • většina vazospazmů je tranzientních a odezní po odstranění katetru
 • při přetrvávání vazospazmu lze zkustit:

 
Disekce, ruptura tepny
 • disekce a pseudoaneuryzma stěny tepny  
  • malé disekce bez trombózy observovat
  • při menších disekcích asociovaných s trombózou zvážit abciximab
  • symptomatická disekce může vyžadovat zavedení stentu
  • při hemodynamicky významné disekci  (TIMI 0-1) zvážit chirurgický výkon (u extrakraniálních tepen)
 • ruptura/perforace tepny ⇒ SAK / ICH
  • okamžitý endovaskulární výkon či chirurgický zákrok
  • ihned neutralizovat heparin  →viz zde
  • podat destičky (zrušení účinku antiagregace)
  • problémem jsou krvácení po zavedení stentu, kdy zástava krvácení současně zvyšuje riziko trombózy stentu
Specifické komplikace v průběhu PTA/STNT  → více
 
 
 • trombóza a.femoralis s ev. embolizací sraženiny do periferie končetiny
  • je nutný chirurgický výkon – trombektomie ze společné femorální tepny a ev. distální embolektomie.
 • disekující pseudoaneuryzma nebo AV zkrat mezi tepnou  a žílou v třísle 
  • souvislost s použitím širších zavaděčů a s heparinizací
  • diagnostika pomocí UZ nebo CTA      
  • ev. chirurgická léčba 
 • lokální krvácení 
  • v místě vpichu (nejčastěji oblast třísla) 
  • vzácně retroperitoneální hematom  
   • hypotenze, bolest břicha
   • dg pomocí CT břicha 
   • urgentní konzultace chirurga
 • krvácení kolem zavedeného sheathu
  • výměna za širší sheath (přes vodící drát)
  • extrakce sheathu s nebo bez zrušení antikogalace
 
Komplikace související s podáním kontrastní látky

Hemodynamická instabilita s hypoperfúzí

 • např. bradykardie s hypotenzí po manipulaci v oblasti karotického sinu s aktivací parasympatiku
 • při závažné bradykardii podat atropin, při hypotenzi vasopresory
 • ev. lze atropin podat  i profylakticky
  • u silně kalcifikovaných stenóz
  • u lézí v oblasti bulbu
  • při anamnézé IM
TOPlist