ZOBRAZOVACÍ METODY / DIGITÁLNÍ SUBTRAKČNÍ ANGIOGRAFIE
Balónkový okluzní test

 
 • okluze ACI je spojena s vysokým  rizikem ischemického neurologického deficitu (~ 49% dle Cooperative Study of Intracranial Aneurysms and SAH)
 • při klinické toleranci balónkového okluzního testu (BTO) klesá riziko deficitu na 5-20%
  • senzitivitu vyšetření lze zvýšit použitím farmakologicky navozené hypotenze během BTO
 
 • test vaskulární rezervy u pacientů plánovaných k okluzi ACI
 • indikace k okluzi ACI:
  • inoperabilní aneuryzmata
  • intrakraniální tumory
  • tumory v ORL oblasti
 • dříve se prováděl tzv. Matasův test – komprese a. carotis na postižené straně při angiografickém vyšetření
 • nyní nahrazen balónkovým okluzním testem (balloon test occlusion - BTO)
 
 • premedikace v případě alergie
 • premedikace NIMOTOP 60mg (2 tbl.) á 4h
 • dostatečná hydratace před výkonem (150 ml FR /h min. 4 hodiny před výkonem)
 • zavedení PMK a flexily
 • ARK asistence s neuroleptanalgezií v průběhu celého výkonu
   
 • i.v. heparinizace
  • bolus 5000-7000  jj neředěného HEPARINU (1 - 1.4 ml)
  • naředit heparin -  HEPARIN 4ml (1ml=5000jj) + 16ml FR (20ml roztoku = 20 000jj)
  • následně  i.v. zředěný HEPARIN 1-3 ml/h (1000-3000 IU/h) s cílovým APTT 2-3x
 • distální úsek katetru nad balónkem proplachovat FR s malou dávkou heparinu 
  • HEPARIN 0,5 ml (500IU) + 500 ml FR (1ml=1IU) - kont. 60ml/h (1IU/min) [Standard, 1995]
    
 • po nafouknutí balónku neurologická kontrola á 5 minut, ukončení testu při rozvoji neurologického deficitu nebo po 20 minutách okluze
 • variantou k neurologickému vyšetření je monitorace ACM  pomocí TCD [Sorteberg,2008]
  • při pokles PSV na max 65% bazálních hodnot je okluze ACI bezpečná
  • při poklesu pod 54% je vysoké riziko hemodynamického infarktu
 • někdy je na závěr zařazován i 20 minutový test s medikamentosně navozenou hypotenzí (TRANDATE i.v. inj bolusově 5-20 mg), cílem je pokles středního TK na 2/3 výchozí hodnoty
  • negativní test s indukovanou hypotenzí identifikoval s 95% přesností pacienty, kteří mohou bezpečně podstoupit  okluzi ACI [Standard, 1995]
    
 • po ukončení testu extrahovat balónek
 • neutralizovat heparin
 • po neutralizaci heparinu extrakce sheathu
 • observace na JIP do druhého dne
 
 • neurologické komplikace 0-8.3%, průměr různých souborů 2.2%   více zde
 
TOPlist