► Detekce a monitorace patologických struktur 

ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE
Využití neurosonologie v intenzivní péči
Vloženo 20.3.2018

 
  Monitorace nitrolební hypertenze (viz níže)
  Mozková smrt   → viz zde
  Monitorace uzavřené tepny u akutní CMP   → viz zde
  Diagnostika a monitorace vazospazmů u SAK  → viz zde

 

      Monitorace nitrolební hypertenze
 
  B-mode
Posun středočarových struktur
 • transtemporální přístup, thalamická rovina
 • hloubka nastavení B-obrazu 15-16 cm
 • bilaterálně shodný řez
 • z obou transtemporálních oken změřit vzdálenost středočárových struktur (nejlépe středu  III. komory) od vnitřního okraje protilehlé kosti. Obě naměřené hodnoty od sebe odečteme a výsledek vydělíme dvěma   
 • jiný postup je měření od sondy do středu III. komory       [Stolz, 1999]  [Motuel, 2014]

Detekce a monitorace patologických struktur

 • krvácení, absces ,tumor atd
 
Šíře 3.komory
 • transtemporální přístup - mesencefalický a thalamický řez
 • šíře 3.komory - anechogenní pruh ohraničený dvěma echogenními liniemi (norma do 10 mm)
 • testem pokývání hlavou (shaking test) lze orientačně rozlišit normotenzní a hypertenzní hydrocefalus, k čemuž je využíván M-mod
Optic nerve sheath diameter (ONSD)
 • 9-12 MHz sonda
 • transorbitální přístup
 • rozšíření pochvy n.opticus     [Dubourgh, 2011]
 • dynamická hodnota, která rychle reaguje na změny ICP (na rozdíl od edému papily)
 • ONSD norma kolem 4.0-5.4 mm  [Chacko, 2014] , horní hranice 5.5-5.7
 
  Dopplerovské měření
Alterace dopplerovské křivky  v intrakraniálních tepnách
 • vzestup PI a RI (daný poklesem EDV)
 • postupně pokles i PSV
 • při těžkých stavech až obrácení toků v pozdní systole (→ viz zde)
 • orientačně ICP= 10.927 x PI -1.284  [Brandi, 2010]
 
Non-invasivní měření ICPVittamed
 
TOPlist