ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE
TCD a TCCD v diagnostice mozkové smrti
Aktualizováno 01.12.2016
 
 • TCD/TCCD detekuje zástavu intrakraniální cirkulace (dg. mozkové smrti je klinická)
 • neinvazivní, dobrá dostupnost, možnost monitorace nebo častého opakováni
 • na základě  vyhlášky 114/2013 se jedná o oficiální pomocnou metodu v dg. mozkové smrti
 • základní přístupy - foramen magnum, temporální okno, orbita
 • vyšetřuje se ACI, ACM, ACP, ACA, VA, BA
 • při progresi nitrolební hypertenze je typický vývoj intrakraniálního průtokového nálezu (obdobný obraz je ale i extrakraniálně) :
 
snižování průtokových rychlostí
zvyšování pulsatilního a rezistenčního indexu (rezistentní toky)
 • zvyšování PI a RI od ICP> 15 mm Hg
 • orientačně ICP=(10.927* PI) -1.284   [Brandi, 2010]
 • při PI>3 je CBF < 20% normální hodnoty

postupný pokles diastolické rychlosti (EDV)  až k nule (ICP=TKd)
V této fázi se nejdná o zástavu, mozek je perfundován v systole

bifázický, reverberační průtok
 • net flow = anterográdní-retrográdní komponenta Vmean průtoku < 4 cm/s
  (někde uváděno 10cm/s)
 • PSV < 50 cm/s
systolické hroty
velmi krátké trvání, bez hemodynamického významu
absence toků
může být známkou mozkové smrti, pokud stejný vyšetřující předtím dokumentoval přítomnost intrakraniálního průtoku a je tedy vyloučeno neprůchodné kostní okno
 

 • používá se diagnostická 2MHz sonda
 • nutná registrace typického průtokového vzorce ve více tepnách (ACM, ACA, ACP, terminální ACI, AV a AB) , minimálně v ACM bilaterálně a v a. basilaris
 • 1 vyšetření prokazující tento obraz po dobu 30 minut nebo opakované vyšetření s odstupem minimálně 30 minut
  • pokud není u pacienta monitorován ICP, je třeba vyloučit falešně pozitivní nález při přechodném vzestupu nitrolební hypertenze (např. u pacientů se SAK)
 • současně je přítomen reverberační průtokový vzorec (zástava perfúze) i v extrakraniálních tepnách (ACC,ACI, AV)
 • při špatném okně lze užít alternativních přístupů (orbita, extrakraniálně), v tom případě ale metoda slouží pouze k monitoraci pacienta a včasné indikaci jiné metody, která nevratnost mozkové smrti prokáže
 • TCD/TCCD může být neprůkazné u pacientů po dekompresní kraniektomii
   MAP by měl být během vyšetření > 60 mmHg a současně TKs > 90 mm Hg)
 
TOPlist