COGIF score
Consensus On Grading Intracranial Flow obstruction score

 

  • škála pro hodnocení toků před a v průběhu rekanalizační terapie
 
Hodnocení rekanalizace 
 Úplná rekanalizace   COGIF 4
 Parciální rekanalizace   vzestup COGIF ≥1 st (ale ne na 4)
 Beze změny  
 Zhoršení  pokles  COGIF ≥1 st.
 
COGIF 1
- žádný tok
 
 
 
 
COGIF 2
- nízké toky
- EDV = 0
 
COGIF 3
- snížené toky
- nenulová EDV
 
COGIF 4
4a - norma (symetrické toky)
4b - stenosa (fokální akcelerace)
4c - hypercirkulace (dif. akcelerace)
[Nedelmann, 2009]

 

TOPlist