ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE
TCCD diagnostika vazospazmů
Aktualizováno 19.9.2017
 • prevalence výskytu vazospazmů po SAK se pohybuje mezi 50 - 70%
 • vazospazmy se u pacientů se SAK objevují mezi 3.-7. dnem a trvají asi do 3-4 týdne
 • asi u 40-50% pacientů s vazospazmy dochází k rozvoji mozkové ischemie (DID - delayed ischemic deficit)
 • zvýšené riziko spazmů je spojeno s:
  • vyšším Hunt-Hess a Fisher score
  • vstupní hypertenzí
  • deplecí tekutin
  • nízkou EF
 • riziko klinických komplikací stoupá při vyšším počtu postižených tepen a při výraznějších spazmech
 
 • transkraniální duplexní sonografie (TCCS, TCD)
 • CT angiografie
 • MR angiografie
       nízká senzitivita v diagnostice vasospazmů ACI
       možnost MR perfúze (predikce DID)
 • digitální subtrakční angiografie (DSA)
 
 • vyšetření je doporučováno zahájit 2-3. den k získání bazálních rychlostí a poté provádět á 24 hodin k posouzení dynamiky
 • zvýšení rychlostí    [Vora, 1999]  [Lindegaard,1988]
  • Vmean   120 cm/s ( ACM, ACA)  + LR >3
  • Vmean   80 cm/s (AV)
  • Vmean   85-95 cm/s (AB) + LR > 2.5-3
 • kritický je nárůst rychlostí Vmean o  >50 cm/s/24h  nebo nárůst o >25%/24h
Vmean = 1/3 (PSV-EDV)+ EDV
 • k vyloučení efektu hyperémie zjišťujeme poměr ACM /ACI (Lindegaard Ratio - LR), pro spazmus svědčí hodnota indexu >3
 • není korelace mezi UZ tíží vazospazmu a klinickým obrazem, nelze spolehlivě predikovat rozvoj DID
 • náhlé zvýšení periferní rezistence (PI > 1,5) - svědčí pro distální VSP, ev. při nálezu ve více tepnách pro ICP
Tepna
Vmean
Senzitivita / specifita
ACM, ACA
120 cm/s                                   
 200 cm/s (závažný spazmus)
88% / 78%
27% / 98%
ACI
90 cm/s
25 % / 93%
AV
AB
  60-80 cm/s
 ≥  85-95 cm/s 
 44% / 79% (60cm/s)
 77% / 79% (60 cm/s)
pozitivní prediktivní hodnota angiografických vazospazmů na ACM je 87% při Vmean > 200cm/s
negativní prediktivní hodnota angiografických vazospazmů na ACM je 94% při Vmean < 120 cm/s [1]
 
Lindegaard Ratio vazospazmus angiografický
< 3 bez spazmů
3-4.5 lehký vazospasmus
4.5-6 střední vazospasmus
> 6 těžký vazospasmus
  Lindegaard KF, Cerebral vasospasm after subarachnoid haemorrhage investigated by means of transcranial Doppler ultrasound. Acta Neurochir Suppl (Wien). 1988;42:81-4.
 

TOPlist