ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE 
Vyšetření cerebrální vazomotorické
reaktivity (CVR)
Aktualizace 05.05.2018  
 
 • při významných stenózách extrakraniálních tepen umožňuje vyšetření cerebrální vazomotorické reaktivity (CVR) posoudit stav kolaterálního oběhu a riziko hemodynamického selhání
 • roční riziko iCMP je při porušené CVR  vyšší - 13,9%  vs. 4.1%  [Silvestrini, JAMA 2000]
  • průkaz porušené CVR tak může být podpůrným argumentem k indikaci CEA u asymptomatických stenóz
 • porušená CVR je spojena s vyšší mortalitou a to nezávisle na výskytu iCMP [Portegies, 2013]
 
Chemicko-metabolická regulace
 • v závislosti na PaCO2 se mění CBF
 • při ↓PaCO2 (např. při hyperventilaci) CBF klesá (vazokonstrikce ↑periferní rezistence pokles rychlostí v ACM)
 • při PaCO2 CBF stoupá (vazodilatace periferní rezistence zvýšení toků v ACM)
 
 • při vyčerpané vazomotorické reaktivitě je již vazodilatace maximální a pokles perfúzního tlaku již nemůže být dále kompenzován a vede bezprostředně k poklesu CBF
 • obecně lze CVR definovat jako rozdil mezi rychlostí průtoku krve mozkem před a po užití  vazodilatačního testu
 
 Breath holding index (BHI)
 • změříme bazální rychlost v ACM (V1 )
 • poté pacient bez přechozího hlubokého nádechu co nejdéle zadrží dech (t v sekundách)
 • změříme rychlost v ACM na konci apnoe (V2  - při hyperkapnii by mělo dojít k periferní vasodilataci a zvýšení toků v ACM)
 • BHI určíme dle vzorce:
                  V2 - V1
BHI =   ----------------   x   100
                   V1 x t
 
 
norma: 0.7-1.8   (hodnoty se v literatuře liší)
 
Test apnoe/hyperventilace (BH/HV)  [Widder, 1994]
 • Vbazální
 • V1 - PSV po 10-30s apnoe  ( PSV)
 • V2 - PSV po 40s hyperpnoe  (↓PSV)
 • norma - změna V1 a V2 oproti bazální hodnotě  >15-30% (hodnoty se v literatuře liší)
 
VMR
 
zachovaná  normální reakce
snížená  vymizí reakce na hyperkapnii
vyčerpaná  vymizí reakce na hyper- i hypokapnii
paradoxní reakce  snížení toků při hyperkapnii v rámci steal fenomén
 
 
TOPlist