ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE
TCD/TCCD bubble test
  Aktualizace 10.8.2013

 
 
 • TCD/TCCD bubble test je neinvazivní metodou určenou k detekci pravolevého zkratu, především PFO
 • levná, bezpečná a neinvazivní metoda, ideální ke screeningu
 
 • jde o simulaci paradoxní embolizace
 • pacient leží na zádech, do kubitální žíly má zavedenu modrou flexilu (22G), která je hadičkou napojena na trojcestný ventil
 • na ventil připojíme 2 stříkačky 20ml, jedna obsahuje 9 ml FR, druhá 1 ml vzduchu, obsah obou stříkaček promícháme, na závěr do směsi natáhneme 1-2 ml krve ke stabilizaci směsi
  • tato dávka vzduchu je bezpečná, na zvířatech bylo prokázáno, že nebezpečná dávka je > 20 ml [Tsivgoulis, 2010]
 • směs rychle aplikujeme za současného monitorování toků v ACM (ideálně  ACM i ACA)
  • při neprostupném temporálním okně lze vyšetřovat sifon transorbitálně ev. lze HITS detekovat i extrakraniálně v ACI
  • bilaterální monitorace s pomocí fixačního rámu zvyšuje senzitivitu
 • aplikace suspenze se provádí dvakrát, nejprve při běžném dýchání, podruhé při Valsalvově manévru  který zvyšuje tlak v pravé síni a tím i funkčnost pravolevého zkratu
  • kvalitu Valsalvova manévru je třeba předem ověřit poklesem PSV v ACM o > 30% v průběhu manévru
  • vyšší počet opakování zvyšuje senzitivitu
 • Valsalvův manévr zahajujeme 5s po podání suspenze
 • pokud se bubliny ze suspenze dostanou přes PFO do levé síně a následně do monitorované tepny, zobrazí se díky odrazu ultrazvukového signálu na TCD záznamu jako tzv. HITS (high intensity transient signal)
 • definice HITS
  • jsou jednosměrné
  • mají typický zvuk
  • trvání < 300 milisekund (většinou 2-100ms)
  • amplituda > 3 dB nad pozadím (3-60dB)
  • při snímání z více vstupů v různých hloubkách insonace dochází k jejich posunu v čase
 • vždy zaznamenat, kdy byl zachycen 1. HIT
  • HITS zachycené v prvních 30-40 sekundách svědčí o pravolevém zkratu
  • detekce HITS při PFO je nejčastěji < 12 s, u extrakradiálních zkratů > 15-20 s
Hodnocení závažnosti P-L zkratu (Razumovski)
stupeň
počet HITS
hodnocení
I
0
negativní test
II
1-10
low-grade shunt
III
> 10
medium-grade shunt
IV
sprcha
high-grade shunt
 permanentní - shunt detekován nativně
 latentní - shunt detekován po Valsalvově manévru
 
 
 
 • průkaz pravolevého zkratu:
  • neprokázán
  • prokázán
   • nativně
   • po Valsalvově manévru
 • závažnost zkratu I-IV  (viz výše Razumovski)
 • pravděpodobná lokalizace PL zkratu
  • první HITS < 12 s ⇒ kardiální zkrat
  • první HITS > 15 s ⇒ extrakardiální zkrat
 
 • senzitivita a specifita TCD i TCCD se pohybuje většinou přes 90 %
 • zvyšuje se opakovaným testováním
 • falešná pozitivita tohoto vyšetření je možná při výskytu jiné pravolevé komunikace (defekt intraventrikulárního septa, intrapulmonální AV zkrat), event. iatrogenně při příliš dlouhé monitoraci (bubliny projdou přes plicní oběh)
 • senzitivitu lze zvyšovat i některými modifikacemi bubble testu jako např. vytvořením suspenze s příměsí krve k větší stabilizaci mikrobublin
 
TOPlist