ZOBRAZOVACÍ METODY / NEUROSONOLOGIE
Vyšetření intrakraniálních žil a splavů
 
 
 • hlavními metodami dg. trombózy žil a splavů je MR+MRA/CT+CTA
 • TCCD je používána spíše k monitoraci známé trombosy (např. detekce zlepšení toků)
  • u trombosy splavů můžeme hodnotit přímé (absence toku) i nepřímé známky (v rámci kolat oběhu může dojít  ke zvýšení toků v hlubokých mozkových žilách - v. basalis, v. cerebri magna)
  • u trombózy hlubokých mozkových žil je absence průtokového signálu
 • primární diagnostika trombosy je problematická
  • nesnadná vyšetřitelnost
  • možnost záměny za hypo/aplazii či jiné variety normy
 •   snížit na minimum scale v barevném i dopplerovském modu

→  anatomie žil a splavů zde

Vena cerebri media profunda
 • záchyt až v 80%, transtemporální přístup
 • běží paralelně s ACM, často zachytíme jen žilní tok dopplerem, v barevném modu žílu často nevidíme, nebo jen její krátký úsek
 
Vena basalis (Rosenthalova)
 • transtemporální přístup
 • běží poblíž ACP, často má větší průřez
 • dopplerem zachytíme signále laterálně od ACP
   
Vena cerebri interna
 • transtemporálním přístupem záchyt jen asi ve 20%
 • častěji lze zachytit transfrontálně
Vena Galeni
 • transtemporální přístup, sledovat signál VBR
Sinus rectus
 • transtemporální přístup, detekce 50-80%
 
Sinus transversus, confluens sinuum
 • transtemporální přístup
 • často záchyt confluens, ipsilaterálního sinus transversus (tok k sondě) a hlavně kontralaterálního sinus rectus (tok od sondy)
 • komprese VJI vede ke zpomalení toků v ipsilaterálním a zvýšení toků v kontralaterálním sinus rectus
 • krátký úseku sinus sagiitalis sup. lze zachytít transtemporálně v sagitálním řezu
   
TOPlist