ETIOPATOGENEZE iCMP
Bow-hunter syndrom
 
 
 
 • symptomatická VB insuficience způsobená mechanickou okluzí AV v oblasti atlanto-axiálního  skloubení během rotace hlavy
 
 • rotace a záklon hlavy vede ke kompresi AV a zástavě či omezení toku ve vertebrobazilárním povodí
 • lokalizace komprese:
  • v úrovni C1/2 (atlantoaxiálního typ) - při rotaci hlavy kontralaterálně  [Sorensen , 1978]
  • v úrovni  C2-6 (subaxiální typ) - spojen s ipsilaterální rotací hlavy  [Miele, 2008]
  • kombinované postižení
 • etiologie
  • vrozené abnormity skeletu u dětí
  • kostěnné abnormity vč osteofytů
  • vaskulární malformace
  • instabilita obratlů
  • fibrózní pruh (často verifikován až peroperačně)
 • klinické příznaky bývají většinou při současné kontralaterální patologii AV (stenosa , okluze hypoplazie), tedy komprimována je dominantní AV
  • tranzientní  vertigo, poruchy zraku, ev. až poruchy vědomí
  • iCMP ve VB povodí
 • klinické příznaky jsou provokovány jednostrannou rotací a mizí po navrácení hlavy do neutrální polohy
 
Neurosonologie s dynamickými testy
 • rotace hlavy ev. v kombinaci se záklonem (dle pacientem udávané provokující polohy)
 • nezatěžující, snadné ⇒ lze použít jako screeningovou metodu
 • lze kombinovat i s TCCD (hlavně vhodné k diagnostice typu 2 - subaxiálního, kdy rotace hlavy k vyšetřované straně prakticky znemožňuje extrakraniální vyšetření)

Boh-Hunter typ I (atlantoaxiální) - toky v a.vertebralis extra- a transkraniálně v klidu (vlevo), po rotaci hlavy kontralaterálně dochází vpravo k výrazné redukci toků v AV extrakraniálně a obrácení toků ve V4 úseku.
 
Bow Hunter syndrom typ I  - toky v levé a.vertebralis v klidu (vlevo),
po rotaci hlavy doprava dochází  v AV k výrazné redukci toků

RTG C páteře + dynamické snímky

 • k detekci instability
Dynamické DSA  
 • riziko spojené s katetrizací
 • možnost detekovat oblast komprese (může být kdekoliv od vstupu do C6 až po etáž C1/2)  
 • nezjistíme ale přesnou příčinu komprese

Dynamické CTA

 • vyšší radiační zátěž než DSA
 • možnost detekovat oblast i příčinu komprese 
 
Nutné pečlivé zvážení , zda vůbec nějak řešit, dlouhodobá prognóza neléčených forem není známa
 • většinou lze postupovat konzervativně
 • při těžké symptomatologii ze zadní jámy operační řešení
  • fůze obratlových těl (u atlanto-axiální instability)
  • deliberace průběhu vertebrální arterie  (přední / zadní dekomprese)
 • pokud je tok v kontralaterální AV omezen např. těžkou odstupovou stenosou, pak lze zvážit primárně stenting této stenosy
 
 
TOPlist