ZOBRAZOVACÍ METODY
Zobrazovací metody

 • dostupnost rekanalizačních metod zvyšuje nároky na zobrazovací metody i jejich zhodnocení
 • kromě odlišení hemoragie požadujeme detekci případné arteriální okluze, její rozsah, stav kolaterálního řečiště i posouzení viability parenchymu
 • vaskulární neurolog (strokolog) se neobejde bez schopnosti pacienta vyšetřit neurosonologicky, správně indikovat a analyzovat různé modality CT a MR vyšetření a na závěr provést klinicko-zobrazovací korelaci
 • na jejím základě a po zvážení risk-benefitu pak rozhoduje o dalším postupu a terapii
 • celý proces je komplexní a vyžaduje klinické zkušenosti
    
Akutní neurologický deficit  

jedná se o CMP? jaký typ?
jaká část mozku / povodí je postižena?   je uzavřena nějaká tepna?
lze postiženou část mozku zachránt?
jaká je pravděpodobná etiologie?
 

CT nativ / MR

 
    
Akutní neurovaskulární syndrom

jedná se o CMP? jaký typ?
jaká část mozku / povodí je postiženo?
je uzavřena nějaká tepna?
jaká je pravděpodobná etiologie?
jak pacienta v akutním stádiu léčit?
 
 
  CT / MR  
   
   

hemoragie

   
 
 
 
 
 
 
   
   

hemoragie

 
 
 velikost hematomu, ICH score?
známky traumatu?
expanzivní chování s útlakem kmene?
indikace k akutní evakuaci?
krvácení v typické x atypické lokalizaci?
  atypický vzhled hematomu?
 
 
 
 
 
zdroj krvácení?
věk < 50 let v jakékoliv lokalizaci
atypická lokalizace či vzhled hematomu
typická lokalizace bez anamnézy hypertenze 
izolované intraventrikulární krvácení
podezření na trombózu žil a splavů?
 
MR / CT venografie
 
 
   
 MRA
  
                                    
 
  DSA
 
   
   

hemoragie

   
  známky traumatu?
hydrocefalus?
přidružený ICH?
sekundární ischemie (DID)?
 
SAK  
 
zdroj krvácení ?
vazospazmy ?
   
 CT angiografie
 
  MR angiografie
   
  DSA
monitorace vazospazmů  

  TCD/ TCCD

   
   
ischemie / negativní nález  

 

     

CT

   

MR

   

NEUROSONOLOGIE

   
   
ischemie / negativní nález  

 

     

CT

časné známky ischemie? → ASPECTS
hyperdenzní znamení?
denzita?
jiná patologie?
 
CTA angiografie
okluze tepny?  velikost trombu → CBS
kolaterální oběh
CTA "perfúze"
CT perfúze
perfúzní deficit ?
mismatch?
   
 
     
podezření na trombózu žil a splavů?
 ischemie atypická lokalizací a tvarem
 hemoragická infarzace
 výrazný edém v akutním stadiu
 dense sign na CT, absence flow void na MR
      CT venografie
   

ischemie / negativní nález

   
     

MR

ischemie? edém?
ev. jiná patologie? (při negativním DWI zvažovat pozáchvatový stav či neuroinfekt)
při podezření na disekci ACI doplnit MR krku (T1,T2 FES)
 
MR DWI/ADC
akutní ischemie? rozsah?
korelace DWI a ADC mapy?
MR angiografie
okluze či stenóza?
rozsah a charakter (disekce? trombóza?)

MR GRE

známky krvácení? microbleeds?
blooming efect?

MR perfúze

perfúzní deficit?
PWI/DWI mismatch?
 
 
 
podezření na trombózu žil a splavů?
ischemie atypická lokalizací a tvarem
hemoragická infarzace
výrazný edém v akutním stadiu
dense sign na CT, absence flow void na MR

MR venografie

   

ischemie / negativní nález

   
     

NEUROSONOLOGIE

 

 
   
Extrakraniální UZ
stenóza, okluze extrakraniálně
akutní vs. chronická?
etiologie?
TCCD
stenóza, okluze intrakraniálně (TIBI)?
kolaterální oběh?

spontánní mikroembolizace?
PFO? (bubble test)
   
   
 • dostupnost rekanalizačních metod zvyšuje nároky na zobrazovací metody i jejich zhodnocení
 • kromě odlišení hemoragie požadujeme detekci případné arteriální okluze, její rozsah,  stav kolaterálního řečiště i posouzení viability parenchymu
 • vaskulární neurolog se neobejde bez schopnosti pacienta vyšetřit neurosonologicky, správně indikovat a analyzovat různé modality CT a MR vyšetření a na závěr provést klinicko-zobrazovací korelaci
 • na jejím základě a po zvážení risk-benefitu pak rozhoduje o dalším postupu
 • celý proces je komplexní a vyžaduje klinické zkušenosti
 • důležité je také zdůvodnit svůj postup ve zdravotnické dokumentaci a umět ho vysvětlit i pacientovi a/nebo jeho příbuzným (dobrá  prevence případných stížností)
TOPlist