Subarachnoidální krvácení
Upraveno 18.2.2018
 
 • klinický syndrom, vznikající v důsledku výronu krve do subarachnoidálního prostoru
 • 3-5% všech CMP,  zodpovědný za 5% úmrtí na CMP, vrchol výskytu 35-60 let
 • osud pacientů se SAK (udávaná procenta se v literatuře různí, navíc s rozvojem akutní terapie lze předpokládat pokles časných rebleedingů a jiných komplikací):
  • 5-15% pacientů umře před příjezdem do nemocnice
  • 1/3 má iniciálně těžký deficit (Hunt-Hess 4-5)
  • cca 2/3 mají zprvu lehký deficit, u 50% dojde ke zhoršení (spasmy, rebleeding, operační a jiné komplikace)
   • 10-20% přijatých do nemocnice zemře do 24h na rebleeding
 • netraumatický SAK vzniká většinou na podkladě ruptury aneuryzmatu (~80-85%)
  • aneuryzma je nacházeno u 3-5% populace, ve 20% jsou vícečetná
  • nejčastěji dochází k ruptuře aneuryzmat 5-15 mm velkých
 • rizikové faktory 
  • kouření, HAK, alkohol, hypertenze, stimulancia
  • RA prasklého aneuryzmatu (3-7x vyšší riziko)
  • genetická predispozice
 
  Cíle terapie
 • diagnostika SAK (CT, MR, LP)
 • lokalizace zdroje a jeho brzké ošetření (< 24h)
 • prevence a léčba komplikací (hlavně vazospazmů)
 
Genetická predispozice k tvorbě aneuryzmat a vzniku SAK
 ►  polycystické ledviny
 ►  koarktace aorty
 ►  Marfanův syndrom
 ►  Hereditární hemoragická telangektázie
 ►  Ehlers–Danlosův syndrom
 ►  α1-antitrypsin deficience
 
Traumatický SAK
 • anamnéza traumatu
 • hledat doprovodné traumatické změny (např. kontuze, SDH)     
 • častá je lokalizace na konvexitě
Netraumatický SAK
  Ruptura aneuryzmatu 
       (porušena architektura stěny aneuryzmatu, hypoplazie medie)  → klasifikace aneuryzmat
60–80%
  Perimezencefalické krvácení   
       (žilní zdroj?, negativní angiografie, dobrá prognóza, většinou benigní průběh)
10–20%
  Arteriovenózní malformace →viz zde
       - typicky ICH, IVH, SAK méně častý
       - zdrojem je často aneuryzma na přívodných tepnách
       - riziko krvácení 2-4%/rok, riziko rebleedingu  6-18%/rok
       - rizikové faktory: předchozí krvácení, hluboká lokalizace a drenáž, doprovodné aneuryzma
5–10%
  jiné příčiny (především dif dg netraumatického kortikálního SAKu  → viz zde
~ 5%
 
               cerebrální žilní trombosa (CVT)  → viz zde  
    disekce tepny s pseudoaneuryzmatem   → viz zde
                 - spontánní, po PTA    [Ro, 2009]  [Yamada, 2003]
 
    spinální AV malformace → viz zde
                 - silná bolest v C nebo Th oblasti, SAK jen v cca 10%, častěji ischemie
 
    moya-moya syndrom → viz zde
 
    koagulopatie
 
    mykotická aneuryzmata (při endokarditidě) → viz zde
 
    abusus léků či drog (SAK, IC, iCMP)
 
    neoplazie
 
    pituitární apoplexie
 
               Reversible Cerebral Vasoconstriction Syndrome (RCVS)  → viz zde  
               Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES)  → viz zde  
               Cerebrální Amyloidní Angiopatie (CAA) → viz zde  
 
 • prognóza se odvíjí od tíže iniciálního inzultu a naší schopnosti zabránít komplikacím vč. rebleedingu (detekcí a ošetřením zdroje)
 • celková mortalita až 50%
  • 15% pacientů zemře ještě před příjezdem do nemocnice
  • dalších 10-12% zemře do 24h
  • příčinou úmrtí bývá rebleeding nebo dysfunkce kmene při masivním intraventrikulárním krvácení či dekomp. nitrolební hypertenzi
 • polovina přeživších má významný funkční deficit
 

TOPlist