Trombóza nitrolebních žil a splavů
Aktualizace 29.01.2019

 

 

  Klinické podezření na CVT  
   
  MR + MRV
CT + CTV
CVT neprokázána
(iCMP
benigní intrakraniální hypertenze
absces
, tumor)
   
  CVT potvrzena  
   
Pátrat po příčině (získaná, vrozená dispozice)
                                                                                                          
Neurologický nález je stabilní   Deteriorace neurologického deficitu
Porucha vědomí
                 
Pokračovat v antikoagulační terapii   Kontrolní CT + ev. CTV
 
                 
 
        
Ko CTV/MRV za 3-6 měsíců k posouzení rekanalizace   maligní edém
rozsáhlé krvácení
  bez výraznějšího expanzivního chování
   
  zvážit dekompresní kraniektomii   zvážit endovaskulární terapii  (lokální trombolýza , trombektomie)
         
TOPlist