Spontánní intracerebrální krvácení

 

Dlouhodobá kompenzace TK
 • kompenzace TK u všech pacientů s ICH,  začít co nejdřív po krvácení  
  • kombinace farmakologických i nefarmakologických postupů   → viz zde
 • cílový TK je < 130/80
Úprava životního stylu
 • omezit solení
 • nekouřit, neužívat drogy
 • nepít alkohol, ev max. 2 drinky
 • léčba ev. spánkové apnoe
Antiagregace po ICH
 • třeba zvážit nutnost užívání, lze opět nasadit po lobárním i nonlobárním ICH (AHA/ASA 2015 IIb/B)
 • lze nasadit s odstupem několika dní, optimální timing je nejasný (AHA/ASA 2015 IIa/B)
Antikoagulace po ICH  → viz zde
 • u pacientů s lobárním krvácením a nonvalvulární fisi není pravděpodobně warfarin doporučen pro vysoké riziko recidivy ICH    (AHA/ASA 2015 IIa/B)
 • u pacientů s nelobárním krvácením je možné warfarin opět nasadit, pokud je významná indikace
  • optimální timing není jasný, dle AHA/ASA 2015 zvažovat nasazení po 4 týdnech      (AHA/ASA 2015 IIb/B)
  • není jasné, zda NOAK oproti warfarinu snižují riziko rekurence po ICH (AHA/ASA 2015 IIb/C)
Užívání statinů po předchozím ICH
 

 

TOPlist