Spontánní intracerebrální krvácení

 

► Dlouhodobá kompenzace TK
  • kompenzace TK u všech pacientů s ICH,  začít co nejdřív po krvácení  
    • kombinace farmakologických i nefarmakologických postupů   → viz zde
  • cílový TK je < 130/80 mm Hg
► Úprava životního stylu
  • omezit solení
  • nekouřit, neužívat drogy
  • nepít alkohol, ev max. 2 drinky
  • léčba ev. spánkové apnoe
► Antiagregace po ICH
► Antikoagulace po ICH  → viz zde
 
► Užívání statinů po předchozím ICH
 

 

TOPlist