Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

Spontánní intracerebrální krvácení
 
 
Progrese krvácení
 • cca u 1/3 pacientů s ICH dojde k nárůstu hematomu o 1/3 do 3 hodin od vzniku (z toho 2/3 do 1 hodiny)      [Kazui,1996]
  • kontrolní CT nejpozději do 24h, při zhoršení stavu ihned
  • dle některých protokolů ko CT á 12h do stabilizace objemu hematomu
 • vyšší riziko při pozitivitě spot sign
 • progrese krvácení je spojena se zhoršením neurologického nálezu a horší prognózou
 • progrese hematomu v dalších dnech méně typická
  • u hematologických poruch
  • u malformací (nejčastěji aneuryzma)
Edém mozku, nitrolební hypertenze
 • rozvoj od počátku krvácení, kulminuje mezi 2.-6. dnem
 • v zadní jámě může vést k rozvoji akutního obstrukčního hydrocefalu
 • dochází k nitrolební hypertenzi s průvodní poruchou vědomí, může dojít k rozvoji syndromu kraniokaudální deteriorace
Obstrukční hydrocefalus
 • nejvyšší riziko u masivní hemocefalů (primárních i sekundárních)
 • rozsáhlé hematomy mozečkové či kmenové s kompresí likvorových cest
 • je indikací k akutní operaci (EDV)
 
 • komplikace extrakraniální jsou obdobné jako u ischemií  → viz zde
 • poznámky k  TK:
  • hypertenze může být dána dekompenzací hypertenzní choroby nebo stresovou reakcí u normotonika
  • zvyýšený TK při přijetí neznamená automaticky hypertenzní etiologii krvácení
  • normální tlak při přijetí zvyšuje pravděpodobnost krvácení ze zdroje (provést CTA, DSA)
TOPlist