PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP
Von Hippel-Lindau

 
 
 
 • AD onemocnění, 95% penetrace v 60 letech
 • tvroba četných benigních i maligních nádorů a cyst
 • ve většině případů (~ 80%) je pozitivní rodinná anamnéza, u cca 20% se v.s jedná o de novo mutaci
 • zvažovat v dif dg IC krvácení , hlavně u mladších pacientů s ICH v zadní jámě
 
 • mutace tumor-supresorového genu VHL, důsledkem mutace  je jeho inaktivace
 
 • typ I - bez feochromocytomu
 • typ II - s feochrompcytomem
 
 • hemoangioblastom CNS (HB)
  • u 60-80% pacientů, průměrný věk onemocnění kolem 33 let
  • lokalizace v mozečku, kmeni, míše
 • intracerebrální krvácení  / SAK
  • riziko nízké
 • retinální hemanioblastom (RA) - 60%
  • nejčastější věk postižení je 12–25 let
  • kdekoli v sítnici, i v obou očích, a mnohočetné v jednom oku
 • feochromocytom  (10-15%)
 • renální cysty (40%)
 • hepatální cysty
 • pankreatické cysty a cystadenomy
 • pankreatické neuroendokrinní nádory
 
 • detekce výše uvedených patologických nálezů pomocí zobrazovacích metod (CT, MR, SONO)
 • rodinná anamnéza
 • genetické testování VHL genu
 
 • symptomatická
 • genetické poradenství
 

TOPlist