Spontánní intracerebrální krvácení
 
 
          Klinické odlišení  ischémie a hemoragie není spolehlivě možné
 • náhlý apo­plektický vznik
 • anamnesticky
  • demence? (amyloidní angioaptie)
  • hematologická porucha, antiagregace, antikoagulace?
  • hypertenze?
  • alkoholismus, hepatopatie, renální onemocnění?
  • předchozí krvácení či známá malformace?
  • recentní CEA nebo PTA? (hyperperfúzní poranění)
 • ložiskové příznaky (hemiparesa, afasie, hemianopsie apod.)
 • alterace vědomí (až 50%) - častěji než u iCMP
  • iniciálně většinou somnolence či sopor
  • ini­ciální kóma bývá u rozsáhlého thalamického krvácení nebo u krvácení do kmene s postižením ascendentní RF
 • arteriální hypertenze (90%)
  • hypertenzní nemoc akutně dekompenzovaná
  • stresová reakce u normotonika
 • nau­zea nebo zvracení (24-50%), cefalea (40%)  v rámci syndromu nitrolební hypertenze
  • častěji než u iCMP
 • epi paroxysmus (6%)
 • časné zlepšení či fluktuace nepatří do obrazu ICH
Klinické syndromy dle lokalizace
TOPlist