Spontánní intracerebrální krvácení
Aktualizace 10.02.2019
 
 • ~ 10-20% všech CMP
 • 30ti denní mortalita 40%, roční mortalita ~ 50%, u přeživších častý těžký deficit   [Broderick, 1993]
 • heterogenní skupina z hlediska etiologie, klinického obrazu i terapie, etiologie nezřídka kombinovaná
 • hematomy v zadní jámě jsou vždy akutním, život bezprostředně ohrožují­cím stavem
  • omezená compliance v zadní jámě může vést velmi rychle k herniaci nahoru transtentoriálně nebo dolů s vývojem okcipitálního konu
 
 Klasifikace dle mechanismu vzniku
 • primární (80%)
  • hypertenzní arteriolopatie (70%)
  • amyloidní angiopatie (CAA)
  • eklampsie
 • sekundární (20%)
  • zakrvácení do preexistující léze (tumor, ischemie)
  • koagulopatie (vč.léky navozené)
  • malformace atd
 
 Klasifikace dle lokalizace
Supratentoriální krvácení (85%)
     - kortikální (30%)
     - hluboké hematomy - basální ganglia, capsula a thalamus (55%)
Infratentoriální krvácení (15%)
     - cerebellární (10%)
     - kmenové (5%)
Intraventrikulární krvácení (primární, sekundární)
 
 
 Diferenciální diagnostika IC krvácení
  Arteriální hypertenze
 • nejčastější příčina intrace­rebrálního krvácení
 • relativní riziko vzniku ICH u nemocného s arteriální hypertenzí ve srovnání s jedincem bez hypertenze je přibližně 4 
 • hypertenze vede ke krvácení dvěma me­chanizmy:
  • rupturou tepny postižené chronickou hypertenzí
  • akutním či subakutním vzestupem krevního tlaku, který vede k ruptuře dosud nepostižené tepny (maligní hypertenze)
 • typická lokalizace: bazální ganglia, thalamus,cerebellum, pons
 • hyper­tenze vede k hypertrofii a degeneraci medie malých tepen (lipohyalinosa, fibrinoidní nekróza)
 • pro hypertenzní etiologii svědčí zjištění:
  • hypertenze v anamnéze
  • typická lokalizace ICH 
  • absence jiné zřejmé příčiny krvácení
  • hypertrofie levé srdeční komory
  • leukoaraiosa na CT nebo MR 
  • hypertenzní retinopatie  
  • vysoký  TK při přijetí není přesvědčivým indikátorem hypertenzní choroby, může být způsoben stresovou reakcí a nitrolební hypertenzí
Cévní malformace
 • aneurysma
  • 20-40% SAK má složku IC hematomu 
  • vzácně může být jen ICH (aneu v periferii)
 • AVM, venózní angiom,kavernom,durální píštěle  cévní malformace
Krvácení do preexistujících lézí
Koagulopatie
 • antikoagulancia (heparin, warfarin, nová perorální antikoagulancia)
  • obecně riziko vzniku ICH u dlouhodobé antikoagulační lečby je ~ 2% (u NOAK nižší)
   • riziko major krvácení u warfarinu je ve věku < 75 let  1.7%, ve věku > 75 let ~ 4,2%
   • riziko s ICH 0,6 vs 1.8   [SPAF II, 1995]
  • někdy nález hladinky na CT, hematomy jsou často nehomogenní, vícečetné
 • antiagregancia
  • častěji u duální antiagregace v kombinaci s dlašími faktory
 • fibrinolytické látky (tPA)
 • koagulační poruchy
  • leukemie, jaterní choroby (vč. alkoholismu)
  • trombocytopenie/patie
 Abnormální tepny
 • cerebrální amyloidní angiopatie (CAA)      → viz zde
  • věk > 60 let nebo pozitivní rodinná anamnéza
  • kognitivní deficit
  • depozita β-amyloidu v malých a středně velkých mozkových tepnách
  • hematomy lobární, opakovaná/vícečetná krvácení (někdy i mikroskopická)
  • ev. leukoaraióza na MR a/nebo mikrokrvácení na MR GRE
  • riziko recidivy ~10%/rok (vyšší při pozitivitě APOE E2 a 4)
 • disekce tepny
  • spíše SAK
 • arteritidy (polyarteritis nodosa, Wegenerova granulomatosa, SLE, Henoch-Schönlein, lues, primární CNS granulomatosa atd)
  • častější je hemoragická transformace ischemie
 Kraniotrauma
 • může být problém odlišit traumatický hematom od spontánního hematomu s následným pádem
 • anamnéza traumatu
 • prokrvácené kontuze fronto- a temporobazálně, doprovodný SDH, EDH nebo SAK 
 • hemosinus , známky traumatu lbi v kostním okně 
 Drogy
 • kokain, pseudoefedrin, amfetamin
 • většinou lobární hematomy
 
 Klasifikace SMASH-U   [Meretoja, 2012]
  Incidence 3m mortalita
  Strukturální léze (kavernom, AVM) 5% 4 %
  Medication  (warfarin, NOAK..) 14% 54 %
  Amyloidní angiopatie 20% 22 %
  Systémové choroby (jaterní, ledvinné onemocnění, trombocytopnie/patie) 5% 44 %
  Hypertenze 35% 33 %
  Undetermined 21% 30%
 
 • vždy provést iniciální zhodnocení prognózy
 • mortalita ~ 50%,  u recidivy až 70%
 • prognosa závisí na:
  • věku a celkovém biologickém stavu
  • lokalizaci a velikosti hematomu (ICH score) a iniciální poruše vědomí (GCS, Beneš-Drábek)
   • GCS < 9 a objem ICH > 60ml ~ 90% mortalita
   • GCS 9 a objem ICH < 30ml ~ 17% mortalita
  • přítomnosti spot sign
  • etiologii krvácení (SMASH-U)
 • riziko rekurence krvácení závisí na etiologii
  Riziko rekurence ICH/rok
  hypertonické krvácení (precizní korekce TK sníží RR o 50%) 2 %
  amyloidní angiopatie 10 %
  AV malformace 6-18 %
  kavernom 4.8 %
  durální AV píštěl 0.15 %
TOPlist