PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP
EC-IC bypass

 
AHA/ASA Guidelines 2014 - Sekundární prevence iCMP a TIA
 • u pacientů s recentně symptomatickou stenózou či okluzí ACI/ACM není EC-IC bypass doporučen (III/A)
 • u pacientů se symptomatickou stenózou či okluzí distální ACI, kdy dochází navzdory medikaci k opakovaným iCMP/TIA je EC-IC bypass považován za experimentální metodu (IIb/C)
 
 • okluze ACI je zodpovědná za ~ 15-25% iCMP
 • okluze ACI je spojena s 2-letým rizikem iCMP asi 10-15%
 • EC-IC bypass je používán při podvazech karotidy pro neřešitelná aneuryzmata, nádory apod. (nízko- i vysokoprůtokové varianty s štěpem v.saphena)
 •   studie dosud neprokázaly efektivitu EC-IC bypassu v sekundární prevenci iCMP na podkladě okluze ACI ve srovnání s konzervativní terapií a to ani při využití technik hodnotících poruchu hemodynamiky (viz studie COSS  z r.2011)
 
 EC-IC bypass v karotickém povodí
 • teoretickou indikací jsou nepřístupné stenózy či okluze ACI nebo okluze ACM
 • spojka mezi periferní větví ACE (nejčastěji parietální větví a. temporalis superficialis) a jedné z korových větví ACM
 EC-IC bypass ve vertebrobazilárním povodí
 • výjimečnou indikací mohou být jinak neřešitelné stenózy a okluze a. vertebralis a a. bazilaris
 • obvykle spojka mezi  a. occipitalis a  PICA ev.  SCA
  • i zde je možné vytvořit vysokoprůtokový bypass pomocí štěpu z v. saphena
 Teoretický kandidát EC-IC bypassu
 • okluze ACI prokázaná pomocí CTA/ MRA/ DSA
 • okluze je symptomatická 
  • např. border zone infarkty na CT/MR
  • recidiva iCMP při agresivní konzervativní terapii
 • oblenění toků intrakraniálně na TCCD se zpomalenou systolickou akcelerací
 • prokázaná porucha vazomotorické reaktivity (TCCD, SPECT) a/nebo zvýšená extrakční frakce O2 (OEF) na PET
 
 • EC/IC Bypass Trial  z r. 1985 neprokázal na 808 pacientech benefit bypassu u IC stenóz a okluzí v prevenci iCMP
  • přílišná indikační volnost nedovolila  odhalit podskupinu nemocných, kteří by měli z operace prospěch
 
TOPlist