PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP / RIZIKOVÉ FAKTORY / ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE
Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES)
Aktualizace 28.03.2019
 
 
 • klinicko-radiologická jednotka
 • někdy označovaná jako reversible posterior leukoencephalopathy syndrome (RPLS)
 • diagnostika je postavena na zobrazovacích metodách (především typickém MR nálezu v T2 a FLAIR)
 • exaktní etiologie není jednoznačná, možná se uplatňují různé vlivy pod stejným klinickým obrazem:
  • vaskulární: při dekomp. hypertenzi (~ TK > 170-190 mm Hg), vzniká porucha cerebrální autoregulace  → porucha endotelu → vznik vazogenního edému
  • zánětlivá: dle některých teorií hraje roli i systémová zánětlivá odpověď s dysfunkcí endotelu - teorii podporuje souvislost se sepsí, preeklampsií a autoimunitními chorobami.  Zde hraje roli naopak vaskonstrikce s hypoperfúzí   [Bartynski, 2008]
 • změny zprvu reverzibilní při včasné terapii, při delším trvání mohou vzniknout ischemie či hemoragie
 • lokalizace typicky v parietálních a okcipitálních lalocích (mohou být ale i F a T, v cerebellu a bazálních gangliích)  [Legriel, 2011]
 
 Souvislost s následujícími stavy:
 • hypertenzní krize
 • preeklampsie/eklampsie  
 • akutní glomerulonefritida
 • urémie
 • sepse
 • vliv léků
  • imunosupresiva
   • cyclosporin
   • vysoké dávky kortikoidů
  • imunomodulancia
   • interferony
   • monoklonální protilátky
   • IVIG
  • chemoterapie
  • drogy (kokain)
  • CBZ
 • autoimunitní choroby
  • SLE
  • polyarteritis nodosa
  • Wegenerova granulomatosa
  • Takayasuova choroba
  • Hashimotova encefalopatie
  • Crohnova choroba
 • další
  • Guillain-Barré syndrom
  • hypomagnesémie
  • hyperkalcémie
  • tumor lysis syndrome
  • porphyrie
  • pheochromocytom
  • Cushingův syndrom
 
 • bolest hlavy, nauzea, zvracení  (26%)
 • encefalopatie s delirantním syndromem
 • kvantitativní poruchy vědomí (od somnolence po koma)
 • epileptické záchvaty (až v 90%)
  • izolovaný výskyt záchvatů je vzácný (23%)
  • status epilepticus v cca 3%
 • poruchy zraku (26%)
  • halucinace
  • kortikální slepota 
 • fokální neurologické příznaky (3-17%)
 • dekomp. arteriální hypertenze (67-80%)
  • není korelace mezi TKmean a závažností radiologických změn
 
Počítačová tomografie (CT)
 • negativní ev. nespecifické hypodenzity v parietální a okcipitální oblasti oboustranně
Magnetická rezonance (MR)
 • hyperintenzní léze ve FLAIR, T2, DWI i ADC  
  • dif dg oproti akutní ischemii, kde je léze v ADC hypointenzní!
 • léze jsou vícečetné a  oboustranné, typicky P-O
  • lokalizace typicky v parietálních a okcipitálních lalocích (100%), P lalok většinou postižen více než O, léze mohou být ale i F (30%) a T (9%), v cerebellu (18%) a bazálních gangliích (22%) a thalamu (4%)  [Raman, 2017]
 • v cca 15% případů se mohou objevit i hemoragie   [Hefzy, 2009]
 • při nejasnostech je vhodná kontrola s odstupem - při léčbě dochází k regresi radiologických změn  
 
Další vyšetření v rámci dif dg.
 • lumbální punkce
 • laboratorní vyšetření (např. autoprotilátky, Ca/S, Mg/S atd)
 • mozková biopsie (při atypickém průběhu - febrilie, menign sy, horšení navzdory sympt. terapii)
CT a MR nález u pacienta s PRES. Klinická manifestace delirantním syndromem
 
 • pro PRES je typické postižení P a O laloků, u nichž není jasná teritoriální distribuce, bolest hlavy a záchvaty
 • oproti ischemiím jsou ložiska v ADC mapě hyperint→enzní
 • ischemie či hemoragie se může rozvinout jako komplikace PRES
 • → dif dg leukoencefalopatií viz zde
 Diferenciální diagnostika T2 hyperintenzních lézí
 • tumor
  • gliom, gliomatosis cerebri
  • lymfom   
  • metastázy
 • vaskulární onemocnění 
  • arteriální infarkt
  • venózní infarkt
  • vaskulitis
  • anoxie
  • amyloidní angiopatie
  • CADASIL
 • demyelinizační onemocnění
  • MS
  • ADEM
  • akutní hemoragická encefalomyelitis
  • koncentrická skleróza
 • dysmyelinizační onemocnění 
  • leukodystrofie
  • PKU
  • MSUD
 • infekce
  • virové - HIV, VZV, JC (PML)    , rubeola
  • bakteriální - borrelioza, neurosyfylis
  • parazitární  - toxoplazmóza
  • JCD
 • zánětlivá onemocnění 
  • neurosarkoidóza  
  • SLE
  • Behcet’s
  • Sjogren
  • Wegener
  • polyarteritis nodosa
  • sclerodermie
 • difúzní axonální poranění
 • radiační terapie 
 • toxický vliv
  • imunosupresivní terapie
  • chemoterapie
  • abusus drog
 
 • při včasné léčbě je prognosa dobrá, při delším trvání mohou být léze i klinický deficit ireverzibilní
Odstranění příčiny PRES
 • základem terapie je odstranění vyvolávající příčiny:
  • normalizace TK
  • vysazení toxických léků
  • porod u eklampsie
  • korekce metabolických poruch (vč. dialýzy apod)
Symptomatická léčba
 • antihypertenzní terapie terapie hypertenzní krize
  • cílem je v prvních 2h pokles MAP o 20-25%
  • preferenčně i.v. Ebrantil
 • symptomatická léčba záchvatů → viz zde
 • ev. antiedematozní léčba dle stavu a nálezu na MR
  • kortikoidy teoreticky mohou zlepšit edém, není důkaz o efektivnosti
 • korekce případné hypomagnesémie
 
 
TOPlist