Fabryho choroba
Vloženo 17.10.2017
 
 
 
  Etiopatogeneza
 
 • porucha tvorby enzymu alfa-galaktosidázy A s následným hromaděním látek tukové povahy v buňkách a jejich poškozením (známo  >  200 mutací)
 • Fabryho choroba je vázaná na chromozom X
  • muži s Fabryho chorobou předávají defektní gen všem svým dcerám, ale žádnému synovi
  • ženy mají 50% pravděpodobnost, že předají gen dětem obou pohlaví
  • muži mají jen jeden chromozom X, a proto se u nich onemocnění projeví naplno
  • u žen je onemocnění většinou méně závažné
 
  Klinický obraz
 • akroparestesie  - bolesti, mravenčení , pálení dlaní a nohou
 • horečky
 • zažívací obtíže (průjmy, bolesti, nevolnost s nechutenstvím)
 • hypo-/anhidróza (poškození potních buněk a autonomního NS)
 • kožní projevy
  • drobná červená ložiska, tzv. „angiokeratomy“  
   • vznikají růstem rohovatějící časti pokožky a oslabením cévní stěny
   • na zadku, v oblasti slabin, pupku, stehen a  ev. i na sliznicích (v ústech)
  • angiektázie - malé, lehce vyvýšené, purpurově červené rozšířené cévky. Počet a velikost lézí se s věkem zvyšuje.
 • postižení očí - ložiska na rohovce zvaná „cornea verticillata“ 
  • lze  pozorovat štěrbinovou lampou jako bělavé pruhy
    
 • později se totiž přidává multiorgánové postižení
  • selhání ledvin a/nebo srdce
  • častější jsou rovněž mozkové příhody
 • pokud se onemocnění neléčí, tak nemocní umírají po 40. roce věku
 
  Diagnostika
 • anamnéza osobní a rodinná
 • klinický obraz (kožní léze)
 • ultrazvukové vyšetření srdce + vyšetření funkce ledvin
   
 • stanovení aktivity enzymu v plazmě nebo buňkách
  • screeningovým vyšetřením je metoda suché krevní kapky - z malého vpichu se nanese kapka na filtrační papír. Po jejím zaschnutí je možno poslat filtrační papír do laboratoře a stanovit aktivitu enzymu. Pokud je nízká, doplní se další vyšetření k potvrzení diagnózy
 • molekulárně genetické vyšetření
  Terapie
Specifická - substituční
 • nitrožilní podávání rekombinantně vyrobeného enzymu 1x za 14 dnů (agalzidáza α  a agalzidáza β.
Symptomatická
 • léčba bolestí a akroparestézií – fenytoin, karbamazepin, gabapentin, pregabalin
 • nefroprotektivní léčba - ACE-I, blokátory AT receptorů
 • léčba GIT obtíží - prokinetika, pankreolipáza, H2 blokátory
 • kardiologická léčba
  • antiarytmika, implantace KS ev kardioverteru
  • léčba ICHS
  • léčba fisi vč AK terapie
  • transplantace srdce
V České republice existuje Centrum pro léčbu Fabryho choroby nasubstituční
II. interní klinice 1. LF UK a VFN v Praze.

 

TOPlist