PREVENCE ISCHEMICKÉ CMP / RIZIKOVÉ FAKTORY
Migréna a ischemické CMP

Vloženo 15.04.2014
 
 
 • vztah incidentální (koexistence CMP a migrény)
 • systémové choroby způsobující jak migrénu, tak iCMP
  • MELAS
  • CADASIL
  • SLE
  • prolaps mitrální chlopně
 • migrenózní infarkt
  • vasokonstrikce → hypoperfúze
  • vasokonstrikce → uvolnění protrombotických faktorů (červený trombus)
  • vasokonstrikce → aktivace destiček (bílý trombus)
 • migréna vede k iCMP přes další mechanismy
  • opak. zvracení → dehydratace → deplece volumu + zahuštění krve → iCMP
  • migréna → disekce, aneuryzma → iCMP
 • migréna a ICH
  • u těžkých atak
  • vysvětlováno reperfúzním poraněním ischemizované tkáně [Cole, 1990]
 
Migrenózní infarkt
 • studie prokázaly vyšší riziko iCMP u pacientů s migrénou   [Anderson,2013]  [Stang,2005]
  • ~ 1.2-14% všech iktů u pacientů mladších 45 let
  • riziko je zvýšeno 2-3x
  • riziko CMP se zvyšuje u žen s migrénou s aurou, spolu s kouřením a užíváním HAK[Millhaud,2001]
  • absolutní riziko iktu je však nízké, HAK není KI, doporučuje se ale nekouřit
  • vysoké riziko je také u status migrenosus
 • triptany obecně nezvyšují riziko iCMP, IM ani KV smrti [Hall,2004]
   
 • infarkty bývají predilekčně lokalizovány v zadní cirkulaci (v okcipitálních lalocích, v přechodových zónách mozečku)
 • mechanismus vzniku :
  • aura se spreading depression vasokonstrikce pokles CBF a ev. ischemizace
  • vasokonstrikce → uvolnění protrombotických faktorů (červený trombus)
  • vasokonstrikce → aktivace destiček (bílý trombus)
  Kritéria migrenózního infarktu dle  International Headache Society (IHS)
 • splněna kritéria pro migrénu s aurou
 • současná ataka je stejná jako předcházející, ale jeden z příznaků aury trvá > 1 hodinu a zobrazovací vyšetření prokáží infarkt v odpovídající lokalizaci
 • většinou vznik u mladších žen, v zadní cirkulaci
 • současně je třeba vyloučit jiné příčiny cerebrálního infarktu (např. disekce karotidy, vaskulitida apod), dále nutné odlišit CADASIL, kde bývá kombinace migrény (většinou první příznak) a infarktů
 
Migréna a němé infarkty
 • dle MR studií je zvýšená prevalence klinicky němých cerebelárních infarktů u pac. s migrénou [Kruit, 2004]
Migréna a TGA
 • vyšší predispozice ke vzniku TGA
 
Stroke-like migrenózní ataky po radioterapii
 • stroke-like migraine attacks after radiation therapy (SMART)    [Black, 2006]
 • pozdní následek RT (odstup několik let)
 • bolesti hlavy (někdy s aurou) s prolongovaným, ale reverzibilním neurologickým deficitem (trvání až několik týdnů)
 • na MR je difúzní sycení mening, které samo odeznnívá
 
Pseudomigréna s pleocytózou (Bartlesonův syndrom) → IHS klasifikace
 • bolest hlavy + ložiskový neurologický deficit + pleocytosis v CSF   [Bartleson,1981] 
  • pleocytosa > 100
  • elevace bílkoviny
  • bez průkazu OCB či jiné abnormity CSF
 • někdy je přítomna i horečka
 • většinou postihuje mladé muže
 • příslušná vyšetření vyloučí neuroinfekci
 • trvá většinou 6-12 týdnů a spontánně odeznívá
Call-Flemmingův vazokonstrikční syndrom  → viz zde
 
TOPlist